Kesällä alkaneessa Luhangan rakennuskannan selvitystyössä rekisteriin lisättäviä rakennuksia löytyi noin 900 kappaletta. Näistä kesämökkejä on parikymmentä, saunoja 150 ja talousrakennuksia noin 600.

Lisäksi pinta-aloja päivitetään noin 300:aan olemassa olevaan rakennukseen. Rakennus- ja huoneistorekisterissä olevia, mutta verottajalta puuttuvia tietoja oikaistaan verotukseen 641 kappaletta. Näistä 230 kappaletta on verotuksessa väärällä tyypillä eli esimerkiksi sauna on ollut merkittynä talousrakennukseksi.

Hankkeen mittaukset saatiin tehtyä 9.10. mennessä ja hankkeen loppuraportti julkaistaan joulukuussa. Kiinteistöselvityksen tekee julkisen sektorin konsultointiyritys Perlacon Oy, jossa selvityksestä vastaa asiantuntija Tuija Lilja (kuvassa vas.). Kiinteistöillä tehtävät mittaukset suoritti Luhangan kunnan projektityöntekijä Sari Rantala (kuvassa oik.).

– Mittauskäyntejä on tehty Luhangassa kattavasti, myös saarissa. Mittaukset on tehty vain tarvittavissa kohteissa, eli olemme luottaneet omistajien omaan ilmoitukseen, jos se on täsmännyt kartta-aineiston ja ilmakuvien tietoihin. Omistajat ovat ilmoittaneet rakennustensa tietoja todella kiitettävästi ja yhteistyö on sujunut hyvin, kertoo Tuija Lilja.

Markku Parkkonen