Joutsan perusturvalautakunta päätti, että Joutsan kunta varautuu kotouttamaan vuonna 2020 enintään 20 kuntapaikan verran oleskeluluvan saaneita lapsiperheitä turvapaikanhakijoista ja/tai kiintiöpakolaisista.

Taustalla on Keski-Suomen ELY -keskuksen 9.9.2019 kuntiin lähettämä kirjeen, missä pyydetään Keski-Suomen alueen kuntia tarkistamaan ja vahvistamaan kuntapaikkojen määrä oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille ja/tai kiintiöpakolaisille vuonna 2020. Kuntien ja ely-keskuksen välisissä sopimuksissa todetaan, että sopimus on jatkuva, mutta kuntapaikkamäärä tarkistetaan vuosittain huomioon ottaen kuntien vastaanottoresurssit.

Vastaanotosta on erillinen sopimus ely-keskuksen kanssa ja vastaanottoon varaudutaan etukäteen riittävällä henkilökuntaresurssilla. Henkilökuntaresurssi määräytyy kuntaan muuttavien henkilöiden määrästä sekä kotoutumista tukevien palvelujen tarpeesta mihin tulee varautua.

Keski-Suomessa oli tänä vuonna tarjolla yhteensä 300 paikkaa, joihin ely-keskus on sijoittanut tähän mennessä 69 kansainvälisen suojelun perusteella oleskeluluvan saanutta henkilöä. Ely-keskuksen ja kuntien välisissä kuntapaikkasopimuksessa kuntapaikat on varattu pääasiassa myönteisen oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijaperheille ja yksintulleille alaikäisille turvapaikanhakijoille. Työ- ja elinkeinoministeriön arvion mukaan sopimuspaikkoja tarvitaan edelleen myös kiintiöpakolaisille.

Janne Airaksinen

Tagged with →