Joutsan seurakunnan kirkkovaltuusto kokoontui torstai-iltana poikkeuksellisesti Pekkasten leirikeskuksessa. Kirkollisveroprosentti vuodelle 2020 pysyi entisessä 1,9 prosentissa. Syyskuun loppuun mennessä verotuloja on kertynyt 677.807 euroa (vuonna 2018 759.191 e). Uuden verotilityslain vuoksi verontilitykset eivät ole vertailukelpoisia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan.

Eniten keskustelua piisasi lisätalousarvion käsittelyssä tälle vuodelle. Sen alkuperäinen summa oli 91.883 euroa, mutta kokouksessa siitä nipistettiin noin 20.000 euroa pois kohdasta rakennusten poistot. Joutsan ja Leivonmäen kirkoista, Joutsan seurakuntatalosta ja Pekkasten leirikeskuksesta oli lisätalousarvioon merkitty 1.700–8.500 euron suuruiset poistot.

Kirkkovaltuutettu Jukka Partanen kritisoi poistojen olemista lisäbudjetissa. Hän piti niille oikeampana paikkana tilinpäätöstä. Partasen esitys sai kannatusta, ja asiasta äänestettiin. Äänin 9–6 lisätalousarvio hyväksyttiin, pois lukien edellä mainitut poistot rakennuksista.

Muista summista mainittakoon 10.000 euron merkintä Pekkasten leirikeskuksen tunti- ja urakkapalkkoihin sekä 7.700 euroa leirikeskuksen muihin ravitsemuspalveluihin.

Keski-Suomen IT-yhteistyöalueen johtosääntö hyväksyttiin. IT-yhteistyöalue luo edellytykset keskitettyjen tietohallintopalvelujen tarjoamiselle. Sopimus astuu voimaan 1.1.2020, ja mukana on 16 sopijaseurakuntaa.

Toisen diakonin virka jätettiin taloudellisista ja toiminnallisista toistaiseksi täyttämättä. Tähän virkaan oli osoitettu 80-prosenttinen työpanos. Vastaavasti toinen diakonin virka muutettiin sataprosenttiseksi.

Lisäksi tämän vuoden tilintarkastuskertomuksesta annettiin kirkkoneuvoston lausunto kirkkovaltuustolle. Asiaan palataan vielä myöhemmin. Niilo Nieminen toi julki aloitteensa, jonka mukaan tulisi selvittää talouspäällikön palveluiden ostaminen suoraan Jyväskylän seurakunnalta.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Joutsan seurakunnan kirkkovaltuusto kokoontui torstai-iltana poikkeuksellisesti Pekkasten leirikeskuksessa.

Tagged with →