Luhangan valtuusto (kuvassa) hyväksyi keskiviikkona lapsiperheiden tukipaketin, jonka arvioidaan olevan jopa maan runsain. Jatkossa luhankalainen perhe saa lapsen syntymän tai adoption johdosta tuhannen euron vuotuisen tuen kymmenen vuoden ajan. Lisäksi perheelle tarjotaan kotipalveluapua ja äidille ilmaista hammashoitoa.

Luhangan vauvatuki on herättänyt jonkin verran julkistakin keskustelua. Muun muassa Lahdessa ilmestyvän Etelä-Suomen Sanomien toimittaja piti kolumnissaan tukea turhana. Luhangan kunnanjohtaja Tuomo Kärnä julkaisi keskiviikkona valtuuston päätöksen jälkeen kunnan nettisivuilla vastauskirjoituksen kritiikkiin.

– Eräs palautteista otti kantaa siihen, että kyseinen tukipaketti on epätoivoinen ja myös väärin. Ymmärrämme tämänkin näkökannan varsin hyvin. Meidän luhankalaisten mielestä kuitenkin epätoivoista ja väärin on esimerkiksi jätteiden ajaminen mereen, päättömien konsulttiselvityksien tilaaminen ja korruptio. Näitä kaikkia esiintyy yhteiskunnassa tälläkin hetkellä. Mielestämme epätoivo ja julkisten varojen väärinkäyttö eivät sovi tähän tekemäämme päätökseen, kirjoittaa Kärnä vastauksessaan.

Valtuuston kokouksessa hyväksyttiin vähillä, mutta kiittävillä puheilla myös kunnan uusi strategia. Valtuutettujen puheissa todettiin, että strategia on maalaisjärjellä laadittu ja jalat maassa tehty.

Tiiviissä ja ytimekkäässä strategiapaperissa korostetaan yhteistyön merkitystä, elämän perusarvoja, vastuuta luonnosta, Luhangan sijaintia Päijänteen rannalla sekä laadukkaita lähipalveluja.

Kunnan strategian tavoitteiksi on nostettu muun muassa kunnan säilyminen itsenäisenä, talouden tasapaino sekä kuntalaisten tyytyväisyys. Strategia on laadittu toistaiseksi voimassa olevaksi, eikä siihen ole siis kirjattu mitään tiettyä päivitysajankohtaa.

Valtuusto piti kunnan veroprosentit ennallaan. Tuloveroprosentti vuonna 2020 on 18,50. Kiinteistöverot pysyvät myös ennallaan: yleinen kiinteistövero on 1,20 %, vakituisten asuntojen vero 0,50 %, muiden asuinrakennusten vero 1,30 %, yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöjen vero 0,00 %, rakentamattoman rakennuspaikan vero 4,00 % ja voimalaitosten 3,10 %.

Luhangan kunnan strategia 2019–

Luhangan visio: ”Visiomme on olla kiinnostavin pieni kunta Suomessa.”

Luhangan missio: ”Missiomme on tarjota aito ja helppo vaihtoehto Suomen kaupungistumiselle ja parantaa ihmisten elämän laatua.”

Taloushallintoa siirretään Monetralle?

Luhangassa suunnitellaan taloushallinnon ulkoistamista joko kokonaan tai osittain. Kunnanvaltuusto päätti liittyä kuntaomisteisen Monetra Keski-Suomi Oy:n omistajaksi, mikä mahdollistaa palvelujen oston yhtiöltä. Osakkuuden hinta on muodollinen 20 euroa.

Kunnassa aletaan nyt tarkemmin selvittää, miten taloushallinnon tehtävät tullaan jatkossa järjestämään. Kunnanjohtaja Tuomo Kärnän mukaan kunnasta siirtyy mahdollisesti 1–2 taloushallinnon tehtävissä olevaa työntekijää Monetran palvelukseen ensi vuoden alkupuolella. Valtuusto päättää vielä erikseen siitä, mitä toimintoja Monetran hoidettavaksi siirretään.

Markku Parkkonen