Leivonmäen kansallispuiston ystävät ry. on voittanut Vuoden maisemateko -kilpailun Keski-Suomessa. Keski-Suomen Vuoden maisemateon voittaja julkistettiin 26.10.2019 Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaisten vuosikokouksessa Laukaassa.

Perustelujen mukaan Leivonmäen kansallispuiston ystävät on tehnyt pitkäjänteistä ja kunnianhimoista talkootyötä vieraslajien torjunnassa useita vuosia tavoitteenaan lupiinivapaa kansallispuisto. Maa- ja kotitalousnaiset myönsivät Vuoden maisemateko -tunnustuksen kiitokseksi arvokkaasta työstä kulttuuriympäristön hyväksi. Vuoden maisemateko on teko, joka nostaa esille paikallisen kulttuuriympäristön arvoja ja ominaispiirteitä, lisää yhteisöllisyyttä ja edistää kohteen säilymistä tuleville sukupolville kestävällä tavalla.

Kilpailun teemana on vuonna 2019 ollut Suuret suomalaiset vieraslajitalkoot. Keski-Suomen maisemateon valintaraati arvosti ennen kaikkea sitä, että Leivonmäen kansallispuiston ystävien talkootyö komealupiinin kitkennässä on jatkunut säännöllisenä ja järjestelmällisenä jo vuodesta 2014. Usean vuoden työllä lupiini on saatu kansallispuistosta merkittävästi vähenemään. Tästä on selkeä osoitus se, että aiemmin kahdesti kesässä toteutettuja talkoita tarvittiin viime kesänä vain kerran. Lupiinin hävitys turvaa kansallispuiston arvokkaan luonnon monimuotoisuuden säilymistä.

Pitkäjänteisyyttä ja kunnianhimoa osoittaa se, että tavoite on asetettu korkealle: työtä jatketaan, kunnes kansallispuisto on täysin lupiinivapaa. Talkoista on tiedotettu aktiivisesti ja tehokkaasti sekä printti- että sosiaalisessa mediassa ja Suomen kansallis-puistojen ystäväyhdistyksen kautta toimintamalli voi levitä muihinkin kansallispuis-toihin. Valintaraadin mielestä teko tukee vuoden 2019 teemaa ”Suuret suomalaiset vieraslajitalkoot” erityisen monipuolisesti.

Leivonmäen kansallispuiston ystävät ry. edustaa Keski-Suomea valtakunnallisessa Vuoden maisemateko -kilpailussa, jonka voittaja valitaan marraskuun lopulla. Vuoden maisemateko valitaan nyt viidettä kertaa.

Janne Airaksinen

Tagged with →