Joutsan kunnanhallitus käsitteli maanantaina Joutsan Palvelukotiyhdistyksen kunnalle lähettämää vetoomusta. Vetoomuksen mukaan yhdistyksen osallistuminen kunnan kanssa kotihoidon pilottihankkeeseen tuotti yhdistykselle 90.000 euron tappiot. Tästä yhdistys pyysi samansuuruista hyvitystä kunnalta.

Perusturvalautakunta on aikaisemmin ottanut kielteisen kannan korvauksen maksamiselle, ja kunnanhallituksen päätös noudatti lautakunnan lausuntoa asiasta. Kunnanhallitus päätti siten olla antamatta korvausta Joutsan palvelukotiyhdistykselle. Iiris Ilmonen (kok.) esitti 45 000 euron korvausta, mutta esitystä ei kannatettu.

Asiaan aikaisempiin käänteisiin liittyy perusturvalautakunnan jäsenen Kalle Willmanin (vihr.) 26.10. tekemä hallintokantelu Joutsan kunnan kirjaamon toiminnasta. Willmanin mukaan hän ei ole saanut perehtyä asianmukaisesti aiheisiin liittyviin kokousmuistioihin.

Janne Airaksinen

Tagged with →