Joutsan kunta kaavailee panevansa liikkeelle Kyläverkko-hankkeen. Kunnanhallitus päätti, että kunta jättää Kyläverkkohankkeesta hanketukihakemuksen ely-keskukselle ja mikäli rahoitus myönnetään, niin Joutsan kunnan vuokra-asunnot liitetään osaksi syntyvää verkkoa.

Tavoitteena hankkeessa olisi Joutsan keskustan taajama-alueella toimiva ja mahdollisimman kattava valokuituverkko alueen yrityksille sekä asukkaille. Kyläverkkohanketta hakisi ja hallinnoisi Joutsan kunta. Kunta kilpailuttaisi itse kyläverkkohankkeen toteuttajan, joka vastaisi verkon rakentamisesta vuosina 2020–2021. Toimija vastaisi myös verkon operoinnista ja hallinnoimisesta, asiakashankinnasta, asiakaspalvelusta sekä asiakaslaskutuksesta.

Laajakaista-hankkeen julkinen rahoitus olisi maksimissaan 50 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista. Yksityistä rahoitusta hankkeeseen tarvitaan kilpailutettavalta toteuttajalta 50 prosenttia.

Laajakaista kaikille -hankkeen tukirahoituksen turvin Keski-Suomen haja-asutusalueille on rakennettu valokuituverkkoa vuosina 2010–2015 erittäin rajallisesti huolimatta siitä, että rahoitusta on ollut haettavissa vuoteen 2019 saakka. Teleoperaattoreiden kiinnostus puhtaasti haja-asutusalueille suunnattuun tukeen ja verkon rakentamiseen ollut vähäistä.

Keski-Suomen Valokuituverkot Oy (KSVV) ei sekään ole tähän pystynyt. Joutsan kunnalla on ollut varattuna Keski-Suomen valokuituverkkojen hankkeeseen 115.000 euroa. Lisäksi suunnitelmana on ollut liittää kunnan kiinteistöjä ja vuokra-asuntoja KSVV-verkkoon. Kyseisiä liittymiä ei ole rakennettu.

Järvi-Suomen Energia Oy on tänä vuonna jatkamassaan sähköverkon maakaapelointihankkeessa pilotoinut Joutsan kunnan alueella kuituverkon rakentamista samaan aikaan maakaapeloinnin yhteydessä. Operaattoreista KSVV:n lisäksi MPY on ilmaissut kiinnostusta Joutsan kunnan aluetta kohtaan.

Janne Airaksinen