Joutsan kunta on teettänyt kyselytutkimuksen, jossa kartoitettiin Joutsan vapaa-ajanasukkaiden näkemyksiä ja toiveita. Samalla tuli tutkituksi muun muassa se, millaista väkeä vapaa-ajanasukkaat ovat ja kuinka paljon he Joutsassa aikaansa viettävät.

Joutsan kunnanjohtaja Harri Nissinen (yläkuvassa oik.) ja elinkeinokoordinaattori Petri Kaitamäki esittelivät tutkimuksen tuloksia medialle maanantaina.

Suurimmalle osalle joutsalaisista lienee jo vanhastaan selvää, että vapaa-ajanasukkailla on iso merkitys paikkakunnalle, ja tämä tulos vain vahvistui tutkimuksessa.

– Jokainen joutsalainen hyötyy vapaa-ajan asukkaista, koska heidän ansiostaan täällä on näin hyvät palvelut. Erityisesti hyötyjä näyttäisi yrityksistä tulevan remonttiyrityksille, elintarvikekaupoille ja rautakaupoille, tiivisti tutkimuksen tuloksia kunnanjohtaja Harri Nissinen.

Nissinen pitää tulevaisuuden haasteena sitä, miten vapaa-ajanasukkaiden ääni kuuluu kuntaan päin. Jo vuosia toiminut vapaa-ajanasukastoimikunta hoitaa tätä tehtävää osaltaan. Lisäksi kunta on keväällä avannut vapaa-ajanasukkaiden sähköisen palautekanavan nettisivuilleen. Tätä kautta on tullut jo kymmeniä yhteydenottoja eri aiheista.

Kunnanjohtaja myös lähettää säännöllisesti sähköpostikirjeen niille vapaa-ajanasukkaille, jotka ovat kuntaan sähköpostiosoitteensa antaneet.

Kunnassa esitellään tällä viikolla kyselyn tuloksia paikallisille yrityksille. Vapaa-ajan asukkaat ovat nimenomaan yrityksille merkittävä asiakaskunta. Tutkimuksen mukaan ulkopaikkakuntalaiset vapaa-ajanasukkaat viettävät Joutsassa keskimäärin hiukan yli kaksi kuukautta vuodessa.

Esimerkiksi kesämökkien remonttiaikeista kysyttäessä yhteensä lähes 20 prosentilla mökeistä arvioitiin lähivuosina olevan erilaisia remonttitarpeita. Lukumääräisesti tämä tarkoittaa useita satoja eriasteisen remontin tarpeessa olevia kiinteistöjä.

Kunta kokeilee etätyöpistettä

Joutsan kunta kokeilee ensi vuoden aikana, onko vapaa-ajan asukkaiden etätyöpisteelle kysyntää. Tarkoituksena on vuokrata Joutsan Liikehuoneistot Oy:n toimistohotellista entisen Nordean konttorin tiloista yksi työpiste vapaa-ajanasukkaiden etätyökäyttöön. Vuoden aikana tarkastellaan, onko työpisteelle niin suurta tarvetta, että sen tarjoamista jatketaan.

Markku Parkkonen

Paikallislehti Joutsan Seutu kertoo tarkemmin kyselyn tuloksista seuraavassa mökkiläisnumerossaan 11.12.2019.