Joutsan Pommi ry on vetoomuksessaan esittänyt Joutsan kunnalle, että kunta hoitaisi ensilumen ladun tykkilumen tekoon käytettävän sähkön kustannusten lisäksi lumen kuljetuskustannukset kokonaisuudessaan. Tähän ei suostuttu.

Urheiluseura on listannut ensilumen tekemisestä koitunutta työmäärää kahdelta kaudelta. Työaika talvella 2016–2017 meni siten, että lumen tykitykseen ja siihen liittyviin Pommin talkootöihin meni noin 290 tuntia. Lumen kuljetukseen ja lastaukseen meni aikaa noin 80 tuntia. Kunnan traktori oli tuolloin mukana joitain tunteja. Latupohjan tekoa latukoneella oli noin 30 tuntia.

22.1.2019 lähetetyssä sähköpostissa Pommi tarkensi tuoreimpia lukuja. Kaudella oli mennyt aikaa lumen tykitykseen ja muihin siihen liittyviin töihin yhteensä 200 tuntia. Lumen kuljetuksiin oli mennyt 95 tuntia.

Joutsan hyvinvointi- ja sivistyslautakunta keskusteli 22.10. kokouksessaan mahdollisuudesta huomioida Pommin vetoomus. Lautakunta ei laajan keskustelun jälkeen myöntänyt lisärahaa ensilumen ladun kustannuksiin. Käytettävissä olevalla vuosi- ja kohdeavustusmäärällä sitä ei voitu huomioida ilman että koko avustuspaketti olisi jouduttu avaamaan.

Sen sijaan lumen kuljetukseen tulee apua yhden traktorityöpäivän verran lisää. Kunta lisää lumen kuljetukseen traktorityötä yhden päivän edellisvuotta enemmän, jolloin kunnan traktorityötä on käytettävissä kaikkiaan kolmen työ päivän edestä.

– Keskustelussa tuli esille myös se, että maksuton ensilumen latu on poikkeuksellinen ratkaisu. Seuran kanssa pohditaan mahdollisuutta pieneen käyttömaksuun sekä myös käynnistetään neuvottelut tulevista ratkaisuista tykkilumetuksen suhteen, kertoi hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkka.

Ensilumen ladun toteuttamisesta tulee tehdä pitkäkestoinen sopimus, jolloin myös urheiluseura osaa mitoittaa toimintansa ja voimavaransa talkootyössä ennakoidusti. Olosuhteiden vaihdellessa vuosittain myös kunnan sekä seuran osuus työstä ja kustannuksista vaihtelee ja tämä tulee huomioida sopimuksessa.

Joutsan Pommi aloitti silloisen kunnan teknisen johtajan kanssa tykkilumiladun suunnittelun kirkonkylälle muutama vuosi sitten. Tekniset järjestelyt saatiin tehtyä ja järjestelmää pystyttiin testaamaan kaudella 2016–2017, jolloin tehtiin kolmen kilometrin lumetettu latupohja. Kaudella 2017–2018 latuprojektia ei tehty, koska luonnon lunta oli tuolloin riittävästi läpi talven.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Tämä kuva on joulukuulta 2016. Pommin lumitykki varmisti tuossa vaiheessa tulevien maakuntaviestien onnistumista.

Tagged with →