Lehtien tippuminen puista ja pensaista on synnyttänyt lähialueen sanomalehdistössä uutisointia siitä, kenen vastuulla on lehtien poisto kevyenliikenteenväyliltä. Äkkinäinen maallikkohan ajattelisi, että vastuu on sillä taholla, jolle väylän talvihoitovastuukin kuuluu: siis vaikkapa Joutsan kirkonkylällä kunnalla tai Jousitien ja Yhdystien osalta valtiolla.

Mutta, näinpä ei lehtien poiston osalta olekaan. Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta nimittäin sanoo kadun puhtaanapidosta – siis esimerkiksi lehtien poistamisesta jalkakäytävältä, että ”tontinomistajan velvollisuutena on pitää katu puhtaana tontin rajasta kadun keskiviivaan saakka, kuitenkin enintään 15 metrin leveydeltä”. Erikseen laissa todetaan, että ”jos katualueella on istutus, ei istutusaluetta lueta kuuluvaksi siihen alueeseen, jonka tontinomistaja on velvollinen pitämään puhtaana”.

Toisien sanoen lehtien poisto kevytväylältä on kiinteistönomistajan vastuulla. Lienee myös niin, että jos lehtien poiston laiminlyönti aiheuttaa vaikkapa polkupyöräilijän kaatumisen kiinteistön kohdalla, saattaa siitä seurata jopa korvausvastuita kiinteistön omistajalle.

Joutsan kunnan toimesta lehtien poistoa ei ole vakiintuneen tavan mukaan tehty edes niiltä väyliltä, jotka saattaisivat puhtaanapidon osalta kuulua kunnan hoitovastuulle. Tosin lain määräysten valossa jää hiukan epäselväksi, onko kunnalla tai valtiolla lehtien poistovastuuta millään väylällä taajama-alueella. Mahdollisesti ei ole.

Huomattakoon, että laissa on eroteltu puhtaanapito (esimerkiksi lehtien poisto) ja talvikunnossapito. Hiekoitushiekan poisto kuuluu talvikunnossapitoon ja on siis selkeästi kevytväylillä kunnan tai valtion vastuulle kuuluvaa.

Otsikon kysymykseen oikea vastaus on kuitenkin siis: Saa haravoida ja pitääkin.

Markku Parkkonen

Tagged with →