Joutsan uudeksi johtavaksi sosiaalityöntekijäksi on valittu sosiaalityöntekijä YTM Päivi Boualem. Kunta etsi johtavaa sosiaalityöntekijää koko syksyn, ja toinen hakukierros loppui 13.10. Johtavan sosiaalityöntekijän tehtävä oli auki ensimmäisen kerran 19.8–20.9. ja tehtävää haki tuolloin kaksi henkilöä. Molemmat vetivät hakupaperinsa pois.

Tehtävä laitettiin uudelleen hakuun ja hakuaika oli tuolloin 30.9.–13.10.19. Tämä poiki kaksi hakijaa haastateltavaksi. Boualemin valinnan perusteena oli koulutus, työkokemus ja haastattelussa annettu kokonaisvaikutelma.

Työtehtäviin kuuluvat sosiaali- ja asiakastyön johtaminen, lastenvalvojan tehtävät sekä sosiaalitoimen toiminnasta vastaaminen sekä talouden suunnittelu ja toteutus. Johtava sosiaalityöntekijä toimii esimiehenä sosiaalityöntekijöille, työ- ja yksilövalmentajille, perhetyöntekijöille sekä sosiaalitoimen kanslistille.

Janne Airaksinen