Joutsan liikekeskuksen kohtalo tulee todennäköisesti lähiaikoina Joutsan kunnassa lopulliseen päätöksentekoon. Jo useita vuosia on julkisestikin puhuttu aikomuksesta purkaa liikekeskuksen Länsitien puoleinen matala liikesiipi joko kokonaan tai osin. Liikesiiven liikehuoneistoista ainoastaan kolme on tällä hetkellä aktiivisessa käytössä. Suurimmat liikehuoneistot ovat jo vuosia olleet vailla käyttöä.

Liikekeskuksen rakennuksen omistaa Joutsan Liikekeskus Oy, jonka osakkaina on kunnan lisäksi useita yksityisiä yrittäjiä. Liikekeskus on rakennettu 1970-luvun alussa kunnan vuokraamalle tontille. Tontista on tehty vuonna 1969 vuokrasopimus 50 vuodeksi ja sopimus päättyy 15.12.2019 eli parin kuukauden päästä.

Maanvuokrasopimuksen mukaan kunnalla on vuokra-ajan päätyttyä oikeus ja velvollisuus lunastaa Joutsan Liikekeskus Oy – siis käytännössä liikekeskuksen rakennus – kokonaisuudessaan itselleen lunastushetken rakennusteknillisestä arvosta.

Kunnanhallitus teki viime vuonna päätöksen, että kunta lunastaa kiinteistön omistavan Joutsan Liikekeskus Oy:n itselleen kokonaan. Kunnan näkemyksen mukaan kiinteistön lunastusarvo on nolla euroa. Joutsan Seudun tietojen mukaan kunta on vielä tilannut asiantuntijalausunnon kiinteistön lunastusarvosta.

Jonkinasteinen ongelma voi syntyä siitä, jos muut omistajat katsovat, että kunnan pitäisi maksaa jotain heidän osakkeistaan. Maanvuokrasopimuksen mukaan lunastusarvoa koskevat erimielisyydet ratkaistaan välimiesoikeudessa.

Todennäköisesti kunta siis lähiaikoina ryhtyy toimiin Liikekeskus Oy:n lunastamiseksi. Rakennuksen kohtalosta ei ole vielä päätetty, mutta ainakin matalan liikesiiven purkaminen kokonaan tai osittain on todennäköinen vaihtoehto. Jos siihen päädytään, purkamiskulut pitäisi kaiketi huomioida jo kunnan ensi vuoden budjetissa.

Periaatteessa on mahdollista sekin, että kunta pyörtää aiemman lunastuspäätöksensä ja jatkaa maanvuokrasopimusta. Tällöin tulisivat kuitenkin eteen kysymykset rakennuksen korjaamisesta – tai purkamisesta.

Markku Parkkonen

Tagged with →