Joutsan kuntaan on ollut haettavana etsivän nuorisotyöntekijän vakituinen tehtävä. Haastattelujen perusteella etsivän nuorisotyöntekijän toimeen valittiin Janne Pajunen. Perusteena valinnalle on koulutuksen, työkokemuksen ja haastattelun tuottama kokonaisarvio.

Määräaikaan mennessä paikkaa haki kuusi henkilöä. Hakijoista haastatteluun kutsuttiin Heta Heino, Riku Kuurne, Pajunen sekä Sini Pylkkänen. Haastattelijoina toimivat hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkka, vapaa-aika- ja nuorisotoimen esimies Kari Kosunen, hyvinvointi- ja sivistyslautakunnan puheenjohtaja Leo Niinikoski sekä perhetyöntekijä Tiina Merima. Haastattelut pidettiin 9.10.2019 ja 10.10.2019. Valinnan teki viranhaltijapäätöksellä Kosunen.

Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka tavoitteena on tavoittaa alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työelämän ulkopuolella tai tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle varhaista tukea, jos nuori sitä haluaa, vahvistaa nuoren valmiuksia päästä elämässä eteenpäin ja on nuorelle aina vapaaehtoista.

Etsivä nuorisotyöntekijä on läsnä nuorten keskuudessa ja tarjoaa mahdollisuuden turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin. Hän työskentelee kunnan nuorisotoimessa tehden yhteistyötä eri hallinnonalojen kanssa.

Janne Airaksinen

Tagged with →