Luhangan kunta on parin viime aikana pyrkinyt käymään keskustelua Luhangan kesäkirkon ympäristön metsittymisestä ja suurten puiden kasvattamisesta kirkon vieressä. Joutsan seurakunta on pyytänyt epävirallisesti lausuntoa kunnan toiveista kirkon ympäristöön liittyen.

Kunnanhallitus lausui maanantaina puista seurakunnalle sellaista, että toiveen mukaan kesäkirkkoa 25 metriä lähempänä ei kasvaisi yli neljä metristä puustoa ja että kaikki kirkon tontilla olevat ylispuut kaadettaisiin.

Janne Airaksinen

Tagged with →