Joutsassa päivysti maanantaina Kuuloliitto ry:n ylläpitämä kuuloauto virastotalon kulmilla. Kuuloautossa oli mahdollisuus osallistua kuuloseulaan. Seula on tarkoitettu henkilöille, jotka epäilevät kuulonsa heikentyneen, mutta jotka eivät vielä käytä kuulokojetta.

Asuntoautosta muunnetussa kuuloautossa tehdään kuulon tarkastus, joka kestää 10–15 minuuttia. Testin tulos antaa viitteen siitä, onko tarvetta hakeutua tarkempiin kuulontutkimuksiin. Kuulonsa voivat testauttaa henkilöt, jotka epäilevät kuulonsa heikentyneen, mutta heillä ei ole vielä käytössään kuulokojetta. Kuuloseulan tulos tulkitaan heti.

Joutsassa kuuloauto vieraili nyt neljättä kertaa. Auto kiertää ympäri Suomea ja käy paikkakunnilla yleensä kerran vuoteen. Kuulon seulonnalle on yhdistyksen mukaan jatkuva tarve, sillä seulottavien määrä on lisääntynyt vuosi vuodelta. Viime vuonna seulassa kävi jo 3.400 henkilöä. Paikkakunnan koosta riippuen, kuuloseulassa käy pientä maksua vastaan yleensä useampi kymmenen henkilöä testauspäivinä.

Kuuloauton tarkoituksena on kierrättää matalan kynnyksen kuulonseulontaa ja tietoa huonokuuloisuudesta ympäri maata. Kuulo on heikentynyt jonkinasteisesti yli 750.000 suomalaiselta. Määrä kasvaa väestön ikääntyessä, ja myös nuorten vapaa-aikanaan saamat meluannokset ovat kasvaneet.

Kuuloliitto on valtakunnallisesti toimiva kansalaisjärjestö, jonka kuuloauto kierrättää ympäri Suomea. Kuuloautossa kuuloseuloja tekevät yhdistysten koulutetut vapaaehtoiset. He tulkitsevat kuulokäyriä ja osa heistä toimii kuuloauton kuljettajina.

Maanantaina auton palvelu oli saatavissa Nuorisokahvilan edessä. Paikka oli valittu siten, että ympäristö tuottaisi mahdollisimman vähän melua, jotta sisällä tehtävä testi ei häiriintyisi. Nuorisokahvilan sisällä olleessa ilmoittautumispisteessä saattoi tavata myös Joutsan Kuulo ry:n edustajia.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Kuuloliiton vapaaehtoinen työntekijä Alpo Pulkkanen näyttää esimerkkiä kuulon tarkastuksesta. Kuulokkeista kuuluu tietyn taajuusalueen piippauksia, ja kun tai jos sellaisen kuulee, niin joka kerta tulee painaa kädessä olevaa nappia.

Kuuloauto on käynyt Joutsassa neljä vuotta peräjälkeen, kerran vuoteen.

Tagged with →