Keski-Suomen Leader-ryhmät rahoittivat maaseuturahastosta yritysten ja yhteisöjen kehittämishankkeita sekä investointeja yhteensä 457.000 eurolla. Tuet jakaantuivat eri puolille maakuntaa ja niiden avulla kehitetään monenmoista. Seutukunnalta tukipottia oli jakamassa kaksi hanketta lähes 15.000 euron summalla.

Mieskonmäen Kyläseura ry:n hanke Uutta elämää Mieskonmäkeen sai 8.500 euroa. Hankkeen tavoitteena on Mieskonmäen kylän ja sen lähialueiden elinvoimaisuuden säilyttäminen houkuttelemalla erityisesti lapsiperheitä muuttamaan maaseudulle. Kylää ja sen lähialueita markkinoidaan luomalla nettisivut ja esittelyvideoita.

Moottorikelkkailua kehitetään seutukunnalla Joutsan Seudun Lumikissat ry:n 6.153 euron hankkeella. Siinä hankitaan työkäyttöön tarkoitettu moottorikelkka, jolla kunnostetaan moottorikelkkauria ja sitä hyödynnetään tapahtumien järjestelyissä. Tavoitteena on parantaa moottorikelkkailuharrastuksen turvallisuutta Joutsan seudulla.

Janne Airaksinen

Tagged with →