Uuden vuodeosaston remontoiminen Palvelukeskus Jousen Koivula-osastoon (kuvassa taustalla) on arvioitua kalliimpaa. Hankkeen alustava kustannusarvio on 2.219.000 euroa alv 0. Suunnittelun lähtökohtana on ollut noin 1,5 miljoonan euron kustannusarvio. Ylitys näyttäisi olevan noin 700.000 tällä hetkellä.

Tämä tuli esille maanantaina, kun rakennuttajakonsultti Veli-Matti Hokkanen Brado Oy:stä esitteli Joutsan kunnanhallitukselle hankesuunnitteluraportin kohonneita kustannuksia. Hankkeen kustannustavoitteiden karsimiseksi kunnanhallitus palautti asian uudelleen valmisteltavaksi hankesuunnittelutyöryhmälle.

Kunnanhallituksen kokouksessa esiteltiin vaihtoehtoinen malli sakuko-osaston toteuttamiselle. Vaihtoehtoisissa laskelmissa on kuitenkin muistettava, että vaikka Koivula-siiven käyttötarkoitus ei muuttuisi, 330.000 on käytettävä Koivula-osaston ilmanvaihdon parantamiseen. Kunnanjohtaja Harri Nissinen ei tiistaina vielä avannut tarkemmin uusia laskelmia.

– Kustannusarvio on pompannut tosiaan noin 700.000 euroa siitä mitä hankkeeseen on varattu rahaa. Tämä liittyy muun muassa LVI-puolelle, mutta kaikkia muitakin osa-alueita suunnitelmassa tarkastellaan uusiksi. Kunnanhallitus saa uudet laskelmat seuraavaan kokoukseensa, joka pidetään vielä lokakuun aikana, kertoo Nissinen.

Hankkeen rakennustöiden on alustavasti arvioitu käynnistyvän syystalvella 2020, kun uusi sote-keskus on valmistunut. Rakennusaika on noin kahdeksan kuukautta, jolloin käyttöönotto kohteella olisi kesän 2021 aikana. Uuden kustannusarvion laatimisella ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta aikataululle.

Koivula-osaston käyttötarkoituksen muuttuessa tiloihin saadaan 17 potilaspaikkaa. Hankesuunnittelun yhteydessä on samalla tutkittu vainajien säilytystilaa sekä lääkehuoneiden toimintojen kehittämistä. Kohteen käyttäjät Joutsan kunta ja seututerveyskeskus ovat muodostaneet tilaohjelman, jolla sakuko-osasto saadaan sijoitettua Koivulan tiloihin. Tätä ohjelmaa joudutaan nyt jollain tavoin muuttamaan, mutta seuraavassa siitä kerrotaan kaikki mitä tällä hetkellä tiedetään.

Rakennuksen ulkomuoto säilyy muutoin ennallaan, mutta sairaalakaasujärjestelmiä varten rakennetaan pieni laajennus rakennuksen päätyyn sote-keskuksen puoleiselle osalle ja osaston ilmanvaihtoa varten toteutetaan oma ilmanvaihtokonehuone toiseen kerrokseen laajennusrakentamisena. Muutoin muutokset ovat pääasiallisesti tilojen käyttötarkoituksen muutokseen liittyviä ja valtaosa toteutetaan niin, että seinät eivät siirry.

Merkittävimmät rakennustekniset työt ovat edellä mainitut laajennukset sekä pesuhuoneiden peruskorjaukset osaston alueella. Koska talotekniikkaa joudutaan uusimaan ja kunnostamaan laajasti hankkeen yhteydessä, tulevat kaikki pinnat tiloissa kunnostettavaksi. Taloteknisiin töihin kuuluvat muun muassa koko osaston ilmanvaihtojärjestelmien uusiminen ja erottaminen oman koneen taakse, putkien uusiminen pesuhuoneiden pintavetojen osalta peruskorjauksen takia sekä sähköjärjestelmien päivittäminen käyttötarkoituksen mukaisiksi. Osa tiloista potilashuoneiden osalta on lääkinnälliseltä luokitukseltaan aiempaa vaativampia ja niiden sähköjärjestelmät toteutetaan vaatimuksien mukaiseen tasoon.

Janne Airaksinen

Tagged with →