Hämeenlinnan hallinto-oikeus kehoitti Joutsan kuntaa antamaan lausunnon valtuuston 17.6. käsittelemästä asiasta tehdyn kunnallisvalituksen johdosta. Tuolloin kyse oli päätöksestä erottaa perusturvalautakunta.

Kunnallisvalituksen tekijä on Kalle Willman (vihr.) Hän vaatii, että hallinto-oikeus määräisi toimenpanokiellon valituksen kohteena olevaan valtuustoon päätökseen ja että oikeus tutkisi lautakunnan erottamiseen johtaneen prosessin ja kumoaisi valtuuston tekemän erottamispäätöksen.

Kunnanhallitus vastustaa valituksessa esitettyä vaatimusta päätöksen täytäntöönpanon keskeyttämisestä perusteettomana. Lausunnossaan se vaatii hallinto-oikeutta hylkäämään valituksen perusteettomana ja että hallinto-oikeus määräisi valittajan yhteisvastuullisesti korvaamaan oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti hallinto-oikeudelle.

Oikeuden käyttöön menevässä lausunnossa on A- ja B-osa. Yhteensä niissä on 12 asiakohtaa. Esimerkiksi lausunnosta voi poimia B-osan kohdan numero kuusi: Vaatimuksessaan Willman vetoaa tilapäisen valiokunnan asiakirjojen näkemiseen. Hän on lähettänyt vaatimuksensa 11.6.2019 ja kirjaamo on toimittanut hänelle tilapäisen valiokunnan materiaalit 28.6.2019. Aineiston laajuuden vuoksi asiakirjoja ei ole ollut mahdollista toimittaa sähköisesti ennen valtuuston kokousta 17.6.2019. Lisäksi Willman ei ole valtuutettu, eikä hän ole osallistunut valtuuston päätöksentekoon perusturvalautakunnan erottamista koskevassa asiassa.

Tilapäisen valiokunnan pöytäkirjat ovat olleet valtuuston kokouksessa julkisesti nähtävillä ja valtuutettujen oikeutta nähdä pöytäkirjoja ennen kokousta ei ole evätty.

Janne Airaksinen