Tilastokeskuksen uusi väestöennuste on suunnilleen sellainen kuin odotettiinkin: väestö keskittyy Suomessa yhä enemmän muutamaan suureen kaupunkiin ja maaseutukunnissa kautta maan väestö vähenee ja eläkeläisten osuus kasvaa.

Tilastokeskuksen ennusteen mukaan Joutsan väkiluku putoaisi seuraavan 20 vuoden aikana nykyisestä noin 4.400 asukkaasta 3.400 asukkaaseen. Vähennystä tulisi noin tuhat henkeä eli neljänneksen verran. Ennusteen mukaan lasten ja nuorten osuus pienenisi nykyisestä 14 prosentista 10 prosenttiin. Eläkeläisten osuus kasvaisi nykyisestä 40 prosentista 50 prosenttiin. Vuonna 2040 Joutsassa asuisi ennusteen mukaan noin 1.700 eläkeläistä eli suunnilleen saman verran kuin nytkin. Lasten ja nuorten määrä puolestaan vähenisi reilusta 600 hengestä noin 300:aan. Työikäisten määrä tippuisi 2.100:sta reiluun 1.400:aan.

Luhangassa ei ole odotettavissa yhtä suurta muutosta kuin Joutsassa. Ennusteen mukaan Luhangassa olisi vuonna 2040 noin 640 asukasta, joista lapsia ja nuoria olisi noin 75 ja eläkeläisiä 360. Vähennystä Luhangan väestömäärään ennustetaan tulevan siis vain noin kahdeksan prosenttia, mutta väestö muuttuu edelleen nykyistäkin eläkeläisvaltaisemmaksi.

Luhangan osalta ennustetta voi pitää jopa positiivisena ja Joutsan osalta realistisena. Ennusteet eivät kuitenkaan ole vääjäämättömiä luonnonlakeja, vaan yhteiskunnan kehitys voi aivan hyvin muuttua toisenlaiseksikin.

Pääkirjoitus on paikallislehti Joutsan Seudun kannanotto kulloinkin esillä olevaan asiaan.

Tagged with →