Joutsan kunnanhallitus päätti muuttaa sairaanhoitajan viran palveluohjaajan toimeksi vanhus- ja vammaispalveluihin sekä julistaa toimen avoimeksi heti kun päätös saa lainvoiman.

Vakanssi palveluohjaajan virkaan muutetaan kotihoidon avoimena olevasta sairaanhoitajan toimesta. Määräraha tehtävään on olemassa. Pätevyysvaatimuksena tehtävään on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain mukainen korkeakoulututkinto tai vastaavaa aikaisempi tutkinto kuten sosionomi, sosiaaliohjaaja tai sairaanhoitaja.

Tällä hetkellä palveluohjausta tehdään kaikissa toimipisteissä henkilöstön sekä lisäksi seututerveyskeskuksen palveluohjaajan toimesta. Palveluohjauksen tarve ja merkitys korostuu entisestään, jonka vuoksi sen keskittämisen kerrotaan olevan asiakaslähtöisempää, tehokkaampaa ja taloudellisempaa.

Tämä työntekijä toimii yhteistyössä asiakkaiden ja omaisten kanssa sekä verkostoituu moniammatillisesti eri tahojen kanssa. Työskentelyssä korostuu eri toimintayksiköiden kanssa työskentely, asiakkaiden neuvonta ja ohjaus sekä palveluiden järjestäminen.

Janne Airaksinen

Tagged with →