Joutsan Päiväkeskusyhdistys ry on anonut puheenjohtajansa Eila Kivisen kirjelmällä kunnalta avustusta toimitilavuokraan. Tilat sijaitsevat Länsitie 3:ssa, entisessä urheilukaupan paikalla ja vuokra on 650 euroa kuukaudessa. Kunnanhallituksen pohjaesityksenä oli, että vuokra-avustusta ei myönnetä, mutta maanantain kokouksessa hakemus päätettiin palauttaa uudelleen valmisteluun.

Päiväkeskusyhdistys toimi aikaisemmin kunnan omistamassa Kumpula-kiinteistössä, mutta toiminta siirtyi kiinteistökauppojen johdosta Länsitie 3:n toimitiloihin. Siirtymäajaksi kunnanjohtaja Harri Nissinen myönsi vuokra-avustusta 300 euroa kuukaudessa 31.8.2019 saakka.

Yhdistys käyttää tilaa Joutsan Päiväkeskusyhdistyksen tavaroiden varastoimiseen ja tilassa toimii yhdistyksen kirpputori. Siellä myös varastoidaan SPR:n valmiusvaraston tavaroita. Yhdistyksellä on palkattuna yksi työntekijä, joka huolehtii kirpputorin toiminnasta ja ohjauksesta. Kuntouttavassa työtoiminnassa on tällä hetkellä yksi henkilö ja toinen on tulossa siihen mukaan uutena henkilönä.

Janne Airaksinen