Palvelukeskus Jousessa pidettiin torstaina viime viikolla saattohoitoon liittyvää koulutusta hoitoalan ammattilaisille. Aiheena oli muun muassa asiakkaan ja omaisen kohtaaminen saattohoitotilanteessa. Tämä oli kolmas koulutustilaisuus tämän vuoden aikana.

Kouluttajana oli pitkän kokemuksen saattohoidosta omaava Riitta-Liisa Sallinen Keski-Suomen syöpäyhdistyksestä. Otsikon lause on peräisin syöpään vakavasti sairastuneiden vertaistukiryhmästä, ja ehkä yksi keskeisimpiä viestejä elämän tilanteessa, jossa elämän rajallisuus on tullut konkreettiseksi.

– Uskaltakaa puhua kuolemasta, näin ovat syöpään kuolemaan tulevat henkilöt itse toivoneet. Todella harva ihminen uskaltaa ottaa sen puheeksi, helposti kävelee vain ohi sanoen jotain, mutta ei uskalla sanoa sitä oleellista. Liian hienovarainen ei kannata olla, neuvoo Sallinen.

Heti perään Sallinen huomauttaa, että nämä ovat äärimmäisen herkkiä asioita, joiden käsittelyyn on monia tapoja. Kuoleva voi olla levollinen ja sinut asian kanssa, mutta toisaalta ihmisellä on myös halutessaan kieltää lähestyvän kuoleman käsittelyn itseltään. Potilaiden ja omaisten mielialat saattavat vaihdella suuresti, ja vaatimukset voivat joskus kuulostaa kohtuuttomilta. Reaktioina voi olla järkytys, joskus kieltäminen. Myös tunteiden puuttuminen on normaalia, jos voimavaroja tarvitaan muuhun.

– Elämää mullistanut negatiivinen asia voi nostaa esiin olemassaoloon liittyviä kysymyksiä. Puhutaan eksistentiaalisesta kärsimyksestä, jossa sairastunut tai läheinen pyrkivät etsimään syitä ja merkityksiä tapahtuneelle. Kriisi syntyy, kun aiemmin käytetyt selviytymismallit ja -keinot eivät auta elämää mullistaneen asian käsittelyssä.

– Kuoleman läheisyydessä joutuu kohtaamaan olemassaolon yksilöllisen surutyön, kiteyttää Sallinen

Vaikka koulutuksen aihe oli saattohoito, niin yleisesti voi todeta, että vakava sairaus koskettaa aina muitakin kuin yksinomaan sairastunutta. Laaja lähipiiri myötäelää omalla tavallaan, ja heidän roolinsa tilanteessa on tärkeä.

Suomessa tarvitsee saattohoitoa 15.000 ihmistä vuosittain. Hoitoalan työntekijä voi oivaltaa sopivuutensa saattohoitajaksi ainoastaan suostumalla pohtimaan oman toimintansa vaikutuksia potilaan elämään kuolemaa lähestyttäessä.

– Saattohoitajaksi ei synnytä, vaan opitaan. Kiehtovinta hoitajana on oikean paikkansa löytäminen, sopivasti lähellä, mutta samalla erillään potilaan ja perheen omasta surusta ja tuskasta. Rinnalla kulkeminen vaatii paljon intuitiota, työtä pitää tehdä niin kuin siinä tilanteessa tuntuu, kertoi Sallinen.

Onnistunut kohtaaminen tukee kuolevaa ja hänen läheisiään viimeisinä yhteisinä hetkinä, ja auttaa läheisiä toipumaan surusta tukien samalla hoitohenkilökunnan jaksamista.

– Ihmiset eivät aina muista sanojamme, mutta he muistavat sen tunteen, jonka jätimme kohtaamisissa.

Päivän aikana puhuttiin myös fysioterapiasta kivunhoidossa, syöpäpotilaan sosiaalietuuksista ja syöpäyhdistyksen tukihenkilötoiminnasta. Aiemmilla kerroilla aiheina ovat olleet hengelliset tarpeet saattohoidossa, palliatiivinen eli oireenmukainen hoito, kuinka toimia kuoleman jälkeen kotioloissa ja miten verkostoitua paikallisesti.

Viime viikolla oli läsnä lähes 40 henkeä pääosin hoitoalalla työskenteleviä henkilöitä laajalti seutukunnan hoitolaitoksista niin kunnalliselta kuin yksityiseltäkin puolelta. Paikalla oli väkeä Joutsasta, Leivonmäeltä, Luhangasta ja Toivakasta. Koulutussarjan tarkoituksena on luoda saattohoitoverkosto, ja kyseisiä tapaamisia on pidetty erittäin tarpeellisina. Tarja Toivonen Jokita Oy:stä on vienyt koulutusasiaa eteenpäin ja toiminut yhteyshenkilönä eri tahojen välillä.

Janne Airaksinen

Hyvään kuolemaan liittyviä näkökulmia

• Saada tietää kuoleman olevan tulossa

• Mahdollisuus vaikuttaa tuleviin tapahtumiin niin kauan kuin se on mahdollista

• Kivun ja muun oireiden hyvä hoitaminen

• Riittävä tiedonsaanti, apu ja läsnäolo turvattu

• Myös psyykkistä, sosiaalista ja tarvittaessa hengellistä tukea on saatavilla nopeasti

• Mahdollisuus valita kuka on läsnä kuolinhetkellä

• Saada kuolla, kun aika on

• Kuoleman arvokkuuden mahdollistaminen

Lähde: Syöpäjärjestöt

Yläkuva: Saattohoidosta on järjestetty kuluvan vuoden aikana jo kolme koulutustilaisuutta Joutsassa. Kuvassa (oik.) Riitta-Liisa SallinenKeski-Suomen syöpäyhdistyksestä, joka kertoi viime viikolla asiakkaan ja omaisen kohtaamista saattohoitotilanteessa. Tarja Toivonen Jokita Oy:stä on puolestaan vienyt koulutusasiaa eteenpäin paikallistasolla ja toiminut yhteyshenkilönä eri tahojen välillä.

Tagged with →