Keski-Suomen maanpuolustusjuhla ja Ilmasotakoulun valatilaisuus 2020 järjestetään heinä-elokuun vaihteessa Joutsassa. Järjestelyistä vastaavat Ilmasotakoulu, Keski-Suomen aluetoimisto ja Joutsan kunta.

Tulevan vuoden alkupuolella on ensimmäinen yhteinen suunnittelukokous, jonka kutsuu koolle Keski-Suomen aluetoimisto. Tässä kokouksessa määritellään tarkemmin eri tahojen vastuut. Juhlan tarkka ajankohta ei ole vielä tiedossa, sillä se määräytyy Ilmasotakoulun taholta.

Ennen virallisia suunnittelukokouksia on hyvä varautua juhlaan paikallisesti, sillä onnistuakseen tapahtuma tulee tarvitsemaan lukuisan määrän vapaaehtoisia toimijoita. Joutsan kunta yhtenä järjestelyvastuussa olevana tahona kutsuu sen vuoksi keskeisiä paikallisia järjestöjä ja toimijoita alustavaan suunnittelupalaveriin maanantaiksi 4.11. käräjäsaliin kunnanvirastolla.

Tilaisuuden kutsuu koolle ja Maanpuolustusjuhlan järjestelyjä Joutsan kunnan osalta johtaa kunnanjohtaja Harri Nissinen.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Maanpuolustusjuhlan järjestelyvastuu on siirtynyt Joutsalle, ja hetken tallensi valokuvaksi Leena Hietala Joutsan kunnasta. Kuvassa oikealta majuri Ollipekka Honkonen Puolustusvoimien Keski-Suomen aluetoimistosta, kunnanjohtaja Harri Nissinen ja vääpeli Pasi Hoka (oik.) Ilmasotakoulusta.