Laidon tilalla Luhangassa tehtiin maanantaina arkiaskareita hieman tavanomaisesta poikkeavin voimin. Tilan emännän Pilvi Talpion apuna oli neljä luhankalaista ikäihmistä, joiden paikallaolo oli osa hyvän vanhenemisen tutkimus- ja kehittämiskeskus GeroCenterin Päivä farmilla -hanketta.

Jo loppusuoralla olevassa hankkeessa kehitetään ikääntyvien maatilapäivätoiminnan asiakaskonsepteja osaksi vanhuspalveluja. Tavoitteena on projektityöntekijä Laura Kymäläisen mukaan kerätä ikääntyvien maatilapäivätoiminnasta ja sen vaikuttavuudesta laajempaa aineistoa ja selvittää toiminnan tarjoamisen haastekohtia tulevaisuuden varalle, jotta toiminta juurtuisi osaksi vanhuspalveluita ja siitä kiinnostuneiden maatilojen liiketoimintaa.

Hankkeessa noin 70 ikääntyvää keskisuomalaista on osallistunut 4-8 hengen ryhmissä 12 maatilalla järjestettyihin toimintapäiviin, kukin koti- tai lähikuntansa tilalla neljä tuntia päivässä kerran viikossa yhdeksän viikon ajan. Tiloilla on tehty osallistujien kunnon ja jaksamisen mukaan normaaleja askareita kuten esimerkiksi korjattu ja rakennettu aitoja, ruokittu ja hoidettu eläimiä, tehty puutarhatöitä, rakennettu kanojen munintapesiä ja myös ihan vain nautittu luonnosta ja yhdessäolosta.

Osallistujille on tehty ennen ja jälkeen toimintajakson laajat toimintakykymittaukset, joissa on seurattu fyysistä aktiivisuutta, jalkojen lihasvoimaa ja tasapainoa, mielialaa, kognitiivista toimintakykyä ja elinpiirin laajuutta.

– Alustavat tulokset tähän asti saaduista mittauksista osoittavat toiminnan vaikuttaneen positiivisesti erityisesti osallistujien jalkojen lihasvoimaan, tasapainoon sekä kognitiiviseen toimintakykyyn, kertoo Laura Kymäläinen.

Päivä farmilla -hanke on antanut Vappu Heinoselle (vas.) mukavia hetkiä. Hankeryhmän viimeisellä kokoontumiskerralla Heinonen pääsi keritsemispuuhiin Laidon tilan emännän Pilvi Talpion kanssa.

Laidon tilan hankeryhmä on muun muassa ruokkinut lampaita, kanoja ja kaneja sekä kerännyt omenoita. Maanantaina, viimeisellä kokoontumiskerralla, ohjelmassa oli esimerkiksi lampaiden keritsemistä.

– Keritseminen on tuttua puuhaa. Enää en ole aikoihin tehnyt sitä, kertoi keritsemispuuhiin pitkästä aikaa päässyt Vappu Heinonen.

Pentti Keskinen ja Raimo Inkilä tekivät koirankoppiin uutta kattoa Laura Kymäläisen kollegan, projektityöntekijä Salla Partalan avustuksella. Miehet totesivat maatilapäivinä tehdyt työt pääosin ennestään tutuiksi. Tekeminen toimikin muistin virkistämisenä.

– Joku asia on saattanut jäädä melkein unohduksiin, mutta täällä se palautuu mieleen, Inkilä totesi työn lomassa.

Ritva Larmasuon puuhiin kuului maanantaina esimerkiksi vasikoiden ruoka-annosten tekoa ja kaninkoppien tyhjentämistä. Vaikka puolisonsa kanssa omakotitalossa asuvan Larmasuon arkeen kuuluu monenlaista puuhaa, maatilapäivät ovat olleet hänen mukaansa virkistäviä ja antaneet paljon. Tehtävät ovat olleet mukavia, toiset osallistujat ovat tulleet tutummiksi ja talonväkikin on ollut mukavaa.

– Kyllä tämä ihan hieno projekti on ollut, totesi Larmasuo.

Hän myös uskoi voivansa osallistua vastaavaan toimintaan uudelleen, jos siitä saadaan pysyvä toimintamuoto.

Ritva Larmasuo ystävystyi maatilatoimintajakson aikana Laidon tilan Nekku-koiran kanssa.

Laidon tilan emännälle, vanhustyötä aiemmin tehneelle ja eläinten kanssa mielellään touhuavalle Pilvi Talpiolle Päivä Farmilla -hanke on antanut mahdollisuuden kokeilla, voisiko ikääntyvien maatilapäivätoiminta olla sellaista, mitä hän voisi jatkossa tarjota. Nyt saadun kokemuksen pohjalta se voisi ehkä olla.

– Kyllä minä luulen, että tästä voisi jotain kehittää, Talpio arveli.

Hän tosin myönsi miettineensä alkuun, keksiikö tilalle tuleville ikääntyville tarpeeksi mielekästä tekemistä.

– Mutta monesti se on mennyt sillä lailla, että olen miettinyt, mitä hommia pitäisi nyt tehdä ja mitkä niistä ovat semmoisia, että niitä pystyy teettämään. Olen yrittänyt, että hommat tuntuisivat mielekkäiltä ja osallistujat kokisivat, että niistä on oikeasti hyötyä. Ja että osallistujat pääsisivät tekemään semmoista, mistä tykkäävät.

Toiveissa pysyvä toimintamalli

Päivä farmilla -hankkeessa kehitettävästä uudenlaisesta ikääntyvien hyvinvointia ja kotona asumista tukevasta maatilapäivätoiminnasta on tavoitteena saada pysyvä toimintamalli. Toiminnan kehittäminen aloitettiin projektityöntekijä Laura Kymäläisen mukaan GeroCenterin aiemmassa Hyvinvointia maatilalta -hankkeessa ja pilottihanke toimi hyvänä avauksena.

– Siitä saatiin paljon positiivista palautetta ja positiivisia kokemuksia niin osallistuneilta ikääntyviltä kuin maatiloiltakin, mutta pilotti toi esiin myös haasteita toiminnassa. Lähinnä liittyen siihen, kuinka sitä voitaisiin jatkossa lähteä tarjoamaan. Näistä ajatuksista nousi tarve jatkohankkeelle, kertoo Kymäläinen.

Jo loppusuoralla olevassa, Euroopan maatalousrahaston rahoittamassa Päivä Farmilla -hankkeessa on toteutettu 12 ikääntyvien ryhmien maatilatoimintajaksoa eri puolilla Keski-Suomea. Mukana on ollut 12 tilaa sekä noin 70 pääasiassa kuntien kotihoitojen kautta rekrytoitua yli 65-vuotiasta, joille on tehty ennen ja jälkeen laajat toimintakykymittaukset.

Hankeryhmän kokoontumisiin tiloilla, myös Laidon tilalla, on kuulunut aina yhteinen kahvihetki. Kuvassa vasemmalta Ritva Larmasuo, Vappu Heinonen, projektityöntekijä Salla Partala, Pentti Keskinen, Raimo Inkilä sekä oikealla etualalla oleva projektityöntekijä Laura Kymäläinen.

Kyse ei ole vain ikääntyville suunnatun uuden palvelun kehittämisestä, vaan tavoitteena on myös mahdollistaa maatiloille uudenlaista liiketoimintaa. Vastaava toiminta on suosittua maailmalla.

– Myös Suomessa maatilat tarjoavat jo jonkin verran muille asiakasryhmille kohdennettuja palveluita osana oman tilansa toimintaa, lisänä alkutuotannolle, miksei siis myös ikäihmisille. Toiminta tarjoaa mahdollisuuden hyödyntää oman tilan puitteita sellaisenaan ja tarjota elämyksiä ja iloa paikallisille ikääntyville. Hankkeessa mukana olleet yhteistyömaatilat ovat kokeneet toiminnan juurikin iloa ja vaihtelua tuovana myös itselleen. Toimintamallin saaminen kannattavaksi liiketoiminnaksi vaatii vielä työtä, mutta idea kiinnostaa monia, sanoo Laura Kymäläinen.

Saattaakseen hankkeen tulokset mahdollisimman laajaan tietoon, hankeväki tekee myöhemmin muun muassa kuntakierroksen, jossa hankkeesta saatua tietoa ja kokemuksia viedään kuntien vanhuspalveluhenkilöstölle.

Tarja Kuikka

Yläkuvassa Pentti Keskinen (vas.) ja Raimo Inkilä koirankopin katon rakennuspuuhissa.

Katso video maatilapäivän tapahtumista: