Joutsan perusturvalautakunta hyväksyi Jyväskylän kaupungin perusturvan toimialan virka-ajan ulkopuolisen sosiaalipäivystysyksikön palveluiden laajentumisen kaikkiin Keski-Suomen kuntiin, tarvittavan henkilöstölisäyksen ja jakautumisen esitetyn mukaisesti. Sopimus voidaan allekirjoittaa, kun Jyväskylän kaupungin perusturvan talousarvion 2020 käyttösuunnitelma on vahvistettu.

Jyväskylän kaupungin sosiaalipäivystysyksikkö järjestää Jyväskylän lisäksi 14 Keski-Suomen kunnalle virka-ajan ulkopuoliset kiireelliset sosiaalipalvelut sekä virka-aikaiset sosiaalityön palvelut Jyväskylän poliisiasemalla. Muutoin virka-aikaisten päivystyspalveluiden järjestämisestä vastaa kukin kunta itse.

Saarikan ja Wiitaunionin kuntayhtymistä on tiedusteltu Jyväskylän mahdollisuutta tuottaa sosiaalipäivystysyksikön palvelut myös pohjoisen Keski-Suomen kunnille. Tällöin palvelun piirissä olisivat kaikki Keski-Suomen kunnat asukkaineen vuonna 2020.

Kasvavat tehtävämäärät ja palvelun laajentuminen edellyttävät kolmen sosiaalityöntekijän lisäämistä, jotta päivystystehtävät pysytään hoitamaan oikea-aikaisesti. Lisäresurssin myötä kaikkiin työvuoroihin saadaan kaksi sosiaalityöntekijää. Sosiaalipäivystyksen sosiaalityöntekijöillä on laajat päätösoikeudet ja sosiaalipäivystyksessä tehdään myös asiakkaiden itsemääräämisoikeutta rajoittavia viranhaltijapäätöksiä. Siksi on merkittävää palvelun laadun ja sekä asiakkaan että työntekijän oikeusturvan kannalta, että tilanteita on arvioimassa ja ratkaisuja tekemässä kaksi sosiaalityöntekijää. Kiireisimpiin päivystysvuoroihin saataisiin lisäresurssin myötä kolmas työntekijä, joka mahdollistaa päällekkäisten päivystystehtävien hoitamisen maantieteellisesti laajalla alueella.

Sosiaalipäivystysyksikkö tulee sijoittumaan uuteen sairaalaan sen valmistuessa. Tämä parantaa yhteistyötä terveydenhuollon päivystyksen kanssa.

Jyväskylän kaupunki maksaa puolet kustannuksista ja toisen puolen Keski-Suomen muut kunnat asukaslukujensa suhteessa. Joutsan maksuosuuden on arvioitu olevan noin 15.000 euron tienoilla.

Janne Airaksinen