Maakunta- ja sote-uudistuksen kaaduttua 8.3.2019 tarve uudistukselle ei kadonnut. Maakunnan väestö ikääntyy edelleen, lapsia ei synny riittävästi, huoltosuhde heikkenee ja palvelujen kysyntä kasvaa. Erot palveluiden saatavuudessa, saavutettavuudessa ja palvelujen myöntämisessä on osoitettu pelkästään Keski-Suomen alueella merkittäviksi. Integraation puute aiheuttaa tehottomuutta palveluihin. Kuntien taloudellinen tilanne on huono.

Keski-Suomen kuntajohtajakokouksessa 10.5.2019 nimettiin sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen maakunnallinen työryhmä. Työryhmän tehtäväksi asetettiin Sipilän hallituksen sote- ja maakuntauudistukseen tehdyn valmistelutyön tulosten hyödyntäminen kehittämis- ja integraatiotyössä sekä valmistella näkemykset nykytoiminnan ja yhteistyön kehittämiseksi.

Ryhmä on linjannut, että maakunnallista sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistyötä toteutetaan ensisijaisesti toiminnallisten pilotointien kautta sekä selvitetään kohdennetusti yhteistyörakenteiden mahdollisuutta. Tarve valmisteltaviin kokonaisuuksiin on noussut eri kuntien vaikeuksista vastata asiakkaiden tarpeisiin edes lain edellyttämällä tavalla.

Eri selvityskohtiin on nyt tullut entisten kahdeksan kohdan lisäksi kaksi osa-aluetta uusina, joiden valmistelussa Joutsa sitoutui olemaan mukana perusturvalautakunnan päätöksellä. Nämä kaksi uutta kokonaisuutta liittyvät vuodeosastoselvityksen ehdotusten toimeenpanoon sekä parempien sähköisten palvelujen tuottamiseen asiakkaille.

Selvityksessä mukana olo ei velvoita varsinaisiin toimenpiteisiin selvityksen valmistuttua, vaan esitetyt toimenpiteet tuodaan erikseen kuntien päätettäväksi.

Janne Airaksinen

Tagged with →