Joutsan kunta hakee vammaispalvelujen esimiestä. Hakuaika virkaan päättyi maanantaina 30.9. Hakemuksensa määräaikaan lähetti kuusi henkilöä.

Luettelossa on mainittu nimi, ikä, asuinkunta, nykyinen (viimeisin) työnantaja, nykyinen (viimeisin) työtehtävä ja tutkinnot.

Hakeneet: Sirkka-Helinä Huru, 60, Hämeenlinna, Luotisäätiö, työvalmentaja, sosionomi (amk), artenomi (amk), kehitysvammahoitaja, Jenni Lehtimaa, 34, Joutsa, Hartolan kunta, kuraattori, sosionomi (amk), lähihoitaja, Sirpa Mikkonen, 40, Oulu, Punainen Risti Ensiapu, ensiapukouluttaja, sosiaali- ja terveysala (yamk), Pekka Palander, 51, Joensuu, Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, koulunkäynnin ohjaaja, erityisluokanopettaja, sosionomi (amk), kehitysvammaisten ohjaaja, Theresa Sinkkonen, 44, Jyväskylä, Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö, johtaja, henkilöstöpäällikkö, kehitysvammaisten ohjaaja, Suvi Tamminen, 38, Jyväskylä, Laukaan kunta, asiakasvastaava, sosionomi (amk), lähihoitaja, tradenomi, merkonomi.

Vammaispalvelujen esimiehen työtehtäviin kuuluvat vastaaminen kehitysvammaisten palveluista, erityisryhmien päivä- ja työtoiminnasta (vammaiset, ikäihmiset) sekä vammaisten asumis- ja tukipalveluista. Virkaan liittyvät myös esimiestehtävät sekä hallinto- ja talouspuolen hommia. Päivä- ja työtoiminta järjestetään kunnan omana toimintana, mutta asumis- ja tukipalvelut hankitaan palvelusetelillä tai ostopalveluna.

Virkaan valittavan toivotaan aloittavan työssään marraskuun alussa. Virkaa nykyisin tekevä kehitysvammahuollon esimies Pirkko Simo on jäämässä eläkkeelle. Tässä yhteydessä tehtävänimikettä päivitetään, sillä vammaispalvelujen esimies kuvaa terminä paremmin työhön liittyvää kokonaisuutta. Tehtäväkenttä ei kuitenkaan muutu nykyisestä.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Toimintakeskus Helperi tarjoaa työ- ja päivätoimintaa kehitysvammaisille ja muille erityistä tukea tarvitseville henkilöille.