Suur-Savon Sähkö rakentaa jatkossa ainakin taajamien välisen sähkön maakaapeliverkon yhteyteen myös valokuitua. Joutsassa sähköyhtiö on vetänyt valokuitua myös taajamissa aina talojohtoihin asti. Se, kuka sähköyhtiön rakentamaa tietoliikenneverkkoa lopulta operoi, on vielä hämärän peitossa.

Suur-Savon Sähkön toimitusjohtaja Markus Tykkyläinen kertoo, että ensisijaisesti operaattoreiksi pyritään saamaan tietoliikenneyhtiöitä, kuten jo Etelä-Savossa toimitaan MPY:n kanssa. Tykkyläinen ei kokonaan sulje pois sitäkään vaihtoehtoa, että Suur-Savon Sähkö voisi itse tarjota tietoliikenneyhteyksiä asiakkaille. Joutsan osalta todennäköisesti kuitenkin ensin seurataan, miten Keski-Suomen Valokuituverkkojen kanssa käy. Lisäksi asiassa kartoitettaneen muiden teleoperaattoreiden kiinnostusta.

Sähköyhtiö on ottanut valokuidun rakentamisen ohjelmaansa kustannushyötyjen vuoksi: valokuituverkon rakentaminen yhdessä sähköverkon kanssa pudottaa kustannukset jopa kolmannekseen.

SSS Oy rakentaa säävarmaa verkkoa omalla reseptillään

Paljon puhetta herättänyt ja kuluttajien sähkölaskussakin näkyvä sähkön siirtoyhtiöiden velvollisuus säävarman verkon rakentamiseen on Suur-Savon Sähkön osalta saavuttanut yhden nivelkohdan. Konsernin toimitusjohtajan Markus Tykkyläisen mukaan yhtiö on nyt saanut säävarman verkon taajamien osalta lähes valmiiksi ja rakentamisen painopiste siirtyy haja-asutusalueille.

Suur-Savon Sähkön toiminta-alue on poikkeuksellisen hajanainen. Niinpä yhtiössä on jo joitakin vuosia sitten kehitetty omanlaisensa kolmijakoinen taktiikka säävarman verkon rakentamiseen. Taajamien ulkopuolella kolmannes keskijänniteverkosta rakennetaan maakaapeliverkoksi. Toinen kolmannes toteutetaan edullisempana ilmajohtona, mutta teiden varsille, jolloin verkon korjaustoimet onnistuvat helposti. Viimeinen kolmannes tullaan rakentamaan perinteistä 20 kilovoltin linjaa selvästi edullisemmalla ja säävarmemmalla yhden kilovoltin linjalla.

Sähköyhtiö arvioi säästävänsä tällä rakentamistavalla jopa kymmeniä prosentteja sähköverkon uusimiskustannuksista.

Markku Parkkonen