Luhangassa pidettiin syyskuun 11. päivä yleisötilaisuus, jossa tiedotettiin kuntalaisia Latamäen tuulivoimapuiston melumittauksista. Nyt melumittaukset ovat käynnistyneet pitkäaikaismittausten osalta tuulivoimapuiston läheisyydessä.

Mittauspisteiden laitteet ovat kahdessa paikkaa toiminnassa ja koko prosessi kestää puolestatoista kahteen kuukautta. Kolmanteen pisteeseen mittauslaitteita ei ole vielä voitu asentaa, sillä aivan sen lähistölle on kaavailtu metsänhakkuuta. Välttääkseen häiriöitä, mittauksesta vastaava Janne Ristolainen Ramboll Oy:stä asentaa laitteet toimintaan vasta sitten, kun moto on työnsä tehnyt ja poistunut paikalta.

Pitkäaikaismittauksella tutkitaan melutason vaihtelua päivä- ja yöaikana eri tuuliolosuhteissa sekä määritetään mittausajalta päivä- ja yöajan keskiäänitasot. Mittaustulokset sisältävät taustamelun, mutta tarvittaessa myös pitkäaikaisen mittauksen kuluessa voidaan tuulivoimalaitokset pysäyttää ajoittain taustamelutason mittaamiseksi. Tuuliolosuhteet mittausaikana tallennetaan tuulivoimapuiston ohjausjärjestelmästä.

Latamäen ympäristön mittauspisteet toimivat käytännössä koko ajan ympäri vuorokauden. Data tallennetaan modeemin kautta pilvipalveluun, jolloin tulokset ovat tarkasteltavissa välittömästi. Suuresta määrästä dataa tutkija löytää tarvitsemansa eli pystyy selvittää siis melutason vaihtelua eri olosuhteissa pidemmällä aikavälillä.

Melumittaukset ovat kaksiosaiset, ja molemmilla tavoilla on tarkoitus mitata samoilla kiinteistöillä. Niin sanottu lyhytvaihe selvittää, milloin ja miten tuulivoimalat pitävät eniten melua. Lyhytaikamittaus tehdään vasta sitten, kun tuuliolosuhteet ovat otolliset, eli pitää tuulla riittävän lujaa, että voimalan melutason yläraja selviää.

Ympäristöministeriön ohjeen mukaan lyhyemmän mittausjakson kesto on vähintään 30 minuuttia per mittauspiste, ja se koostuu 30 erillisestä 1 minuutin mittauksesta. Tuulivoimaloiden toiminnan aikaisen mittauksen ohella mitataan taustamelua vähintään 30 minuuttia.

Ristolainen odottaa kyllin voimakkaita, ja oikeasta suunnasta puhaltavia tuulia lyhytaikamittausten tekemiselle. Hän kertoo aikovansa ottaa enemmän mittausnäytteitä kuin ohjeen edellyttämät 30 kappaletta. Kun tuulee riittävästi, Ristolainen ajaa paikalle Lahden toimipisteestä mittauslaitteineen. Se kulkee tutkijan mukana kohteelle ja työn ollessa valmista, kohteelta pois. Lyhytaikamittauslaitetta ei siten jätetä maastoon paikoilleen pidemmäksi aikaa, toisin kuin pitkäaikaismittauslaitteistoa.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Pitkäaikaismelumittaus tehdään kuvan mukaisella laitteistolla Lempäässä Latamäen ympäristössä. Yhteensä kolmella mittauslaitteistolla selvitetään melutason vaihtelua eri olosuhteissa pidemmällä aikavälillä kolmessa eri kohteessa. Lyhytaikamittaus tapahtuu vielä erikseen, ja sillä tutkitaan, milloin ja miten tuulivoimalat pitävät eniten melua.

Tagged with →