Pihojaan haravoivia ja pensaitaan leikkaavia kuntalaisia on kuluneena kesäkautena puhuttanut takuuvarmasti Joutsan tekemä uudistus risu- ja puutarhajätteen vastaanottamisesta. Kunta lopetti näiden jätteiden veloituksettoman vastaanottamisen jätevedenpuhdistamolla ja Leivonmäen entisellä kaatopaikalla. Keväällä siirryttiin järjestelmään, jossa muun muassa risut ja lehdet on pitänyt viedä Lassila & Tikanojan järjestämään vastaanottopisteeseen, joka Joutsan taajamassa on tarkoittanut Teollisuustien jäteasemaa. Toimittaminen on veloituksetonta parina päivänä muutaman tunnin ajan kolmen viikon aikana keväisin ja syksyisin. Muina aikoina risu- ja haravointijätteen vieminen maksaa 25 euroa kuutio.

Mainoslausetta mukaillen, syksyn ”hullut päivät” olivat viikoilla 36–38, ja ne epäonnistuivat siinä mielessä, ettei luonto suostunut yhteistyöhön aikataulun kanssa. Lehti on edelleen puussa, minkä vuoksi tekninen lautakunta pohtii uuden keräyspäivän järjestämistä.

Moni kuntalainen pitää uudistusta epäonnistuneena, ja asiasta käydään vilkasta keskustelua sosiaalisessa mediassa. Esille tulleet näkökulmat ja pari muuta seikkaa on tiivistetty joutsalaisen Petteri Oksasen tekemään kuntalaisaloitteeseen.

Aloitteen mukaan uutta käytäntöä on nyt kokeiltu, mutta käytännön kokemukset eivät tue millään lailla nykymallilla jatkamista. Sopimus Lassila & Tikanojan kanssa tulisi purkaa ja palata entisenlaiseen tapaan, jossa kuntalaiset voivat toimittaa puutarhajätteensä vapaasti vuoden jokaisena päivänä kunnan osoittamaan paikkaan ilman erillistä maksua.

Esitystä perustellaan maksuttomien aukioloaikojen suunnittelun pieleen menemisellä. Myöskään viikottaiset kellonajat eivät palvele työssäkäyvien ihmisten mahdollisuutta palauttaa jätteitä siihen varattuun aikaan.

Yksittäisten asukkaiden ja taloyhtiöiden kulut ovat kasvaneet suuresti. Maksut koskevat myös Joutsan kuntaa, joten kulut koskettavat välillisesti kaikkia kunnallisveron maksajia.

Haravointi- ja leikkausjätteitä on monessa tapauksessa jouduttu välivarastoimaan jossakin tai sitten toimittamaan ne maksulliseen vastaanottoon. Tälle tulee äkkiä hintaa, sillä risujäte kerryttää helposti useita kuutioita, jolloin normaali pensasaidan leikkaaminenkin on saattanut maksaa kolminumeroisen summan. Muotoon leikattavat pensaat leikataan pääsääntöisesti aikana, jolloin maksuton vastaanotto ei ole avoinna.

Uudistus on lisännyt väärinkäytöksiä, kun puutarhajätteitä on kipattu enenevissä määrin pellonpientareille. Ilmastokeskustelukin on ajankohtainen aiheessa, sillä joutsalaisten risut ja lehdet on käytännössä kuljetettu autoilla Jyväskylään käsiteltäväksi.

– Palauttamalla maksuttoman ja ympärivuotisen vastaanottopisteen, näitä ongelmia ei tule ja siitä hyötyvät kaikki. Näin myös kunnan tekninen osasto voi käyttää tätä mahdollisuutta hyväkseen eikä kenenkään tarvitse viedä jätteitä paikkoihin, joihin niitä ei ole tarkoitettu. Tarvittaessa aluetta on myös mahdollista valvoa valvontakameroiden avulla, joilla voidaan ehkäistä alueen väärinkäyttöä, kirjoittaa Oksanen kuntalaisaloitteessaan.

Kuluvertailu nykymallin ja entisen mallin väliltä ei ole tiedossa. Tekninen lautakunta kokoontuu asian tiimoilta 3.10. torstaina. Vt. teknisen johtajan Harri Nissisen pohjaesityksen mukaan lautakunta päättää järjestetäänkö risu- ja puutarhajätteen keräystä vielä tänä syksynä ja milloin se järjestetään. Asiassa tulee huomioida Lassila & Tikanojan mahdollisuudet keräyksen järjestämiseen.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Kun joutsalaisten puutarhojen ja pihojen haravointi- ja risujäte on täyttänyt Lassila & Tikanojan kontin, se kärrätään Jyväskylään.