Kansallisella koulutuksen arviointikeskuksella (Karvi) on meneillään hanke, jossa arvioidaan opiskelijoiden siirtymiä ja opintopolun sujuvuutta koulutuksen nivelvaiheissa. Arviointi kohdistuu koulutusjärjestelmän nivelvaiheiden toimivuuteen ja koulutuksen kykyyn turvata nuorille joustavat siirtymät koulutusasteelta toiselle sekä tukea nuorten valintoja ja ennaltaehkäistä syrjäytymisriskejä. Arvioinnin ensimmäisessä vaiheessa vuosina 2018-2019 keskitytään perusopetuksen jälkeisiin siirtymiin.

Joutsan kunnan perusopetuksen ja lukion tulokset Karvin arviointiraportissa olivat pääosin valtakunnan keskiarvossa tai sitä hieman korkeampia. Arviointiin osallistui valtakunnallisesti lähes 500 opetuksen ja koulutuksen järjestäjää sekä yli 15.000 opiskelijaa.

– Raportin mukaan saatuun ohjaukseen oltiin tyytyväisiä. Tästä kertoi valtakunnan keskiarvoa myönteisemmät arviot. Esimerkiksi opiskelijat arvioivat olleensa hyvin tietoisia jatko-opiskeluvaihtoehdoista, alojen pääsyvaatimuksista sekä myös toimintaohjeista, mikäli opiskelupaikkaa ei saanut. Lisäksi oltiin tyytyväisiä siihen, millä tavoin eri aloja tuotiin tunnetuksi valintapäätöksen tueksi esimerkiksi vierailukäynnein, kertoo Joutsan kunnan hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkka Joutsan perusopetuksen ja lukion tuloksista.

Karvin arvioinnit tuottavat tietoa ja kehittämissuosituksia paikalliseen, alueelliseen ja valtakunnalliseen päätöksentekoon ja kehittämistyöhön sekä kansainväliseen vertailuun.

Tarja Kuikka