Joutsan kunta alentaa ensi vuoden alusta alkaen vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalvelujen omavastuuta joukkoliikenteen taksan mukaiseksi eli minimimaksu on vuoden alusta 3,30 euroa per yhdensuuntainen matka. Tällä hetkellä minimiomavastuuosuus on kuusi euroa per yhdensuuntainen matka ja pidemmissä matkoissa se suurenee linja-autotaksan mukaisesti.

Taustalla vaikuttaa joutsalaisen Rauno Pohjalaisen tekemä aloite VPL-kortin omavastuuosuuden alentamiseksi. Pohjalainen perusteli aloitteessa nykyisen omavastuuosuuden olevan Joutsassa verrokkikuntiin nähden selkeästi suurempi. Näin ollen omavastuuosuus rasittaa aloitteentekijän mielestä taloudellisesti kohtuuttomasti ja aiheuttaa ongelmia muun muassa perusasioinnin hoitamiseen ynnä muihin arjen asioihin.

Esimerkiksi Jyväskylässä, Toivakassa ja Hartolassa omavastuu määräytyy matkahuollon linja-auton ja joukkoliikenteen kertamaksujen mukaan ja taksa nousee vähitellen kilometrimäärän mukaan. Matkahuollon minimimaksu yhdensuuntaiselta matkalta on 3,30 euroa, johon Joutsakin siis ensi vuonna siirtyy. Nykyinen minimiomavastuuosuus on ollut voimassa Joutsassa vuodesta 2015.

Tarja Kuikka