Mieskonmäen kylällä pidettiin maanantaina kyläilta, jossa aiheena oli kyläkoulun lakkauttamisen valmistelu ja siihen liittyvä kuuleminen. Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta oli kutsunut paikalle oppilaiden huoltajat ja kyläläisiä. Kaiken kaikkiaan läsnä oli noin 50 henkilöä.

Virkamiehiä sitoo valtuuston vuonna 2013 tekemä päätös kouluverkkosuunnitelmasta. Sen mukaan Mieskonmäen koulun toiminta lakkaa, kun siellä on alle 18 joutsalaista oppilasta luokilla 1–6 tai kiinteistössä on merkittäviä korjaustarpeita. Jo tuolloin Mieskonmäkeä esitettiin lakkautettavaksi Rutalahden Koskikaran koulun ohella.

Nyt oppilasraja on pudonnut lukemiin, että keskustelu Mieskonmäen koulun tulevaisuudesta oli aloitettava. Tänä lukuvuonna koulussa on 1–6-luokalla olevia 18 lasta. Lukuvuonna 2020–21 heitä on 15 ja sitä seuraavana 12 lasta ennusteen mukaan. Esikoululaisia on lisäksi yhdestä kolmeen henkeä per vuosi.

Avauspuheessa kunnanjohtaja Harri Nissinen kuvaili, kuinka Joutsan kuntaa ahdistaa talous. Talouden tervehdyttämiseksi konsulttiyhtiö on suositellut muun muassa kouluverkon läpikäymistä yhtenä monista keinoista, sillä säästötavoite on tiettävästi yli miljoona, jotta Joutsa pärjäisi jatkossa itsenäisenä.

Illan aihe suretti kaikkia. Elinvoimaiset kylät ovat yksi tärkeä tekijä elinvoimaiselle kunnalle, eikä kukaan mielikseen keskustelu kyläkoulun lakkauttamisesta, se tuli illan aikana selkeästi esille.

Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkka esitteli lakkautuksen alustavia kustannusvaikutuksia, joita tullaan prosessin edetessä tarkentamaan vielä huomattavasti. Säästöjä tulisi henkilöstön palkkamenoista ja kiinteistön ylläpidon alenevista kustannuksista. Kokonaisvaikutus on arvioitu 120.000–150 000 euroksi vuodessa.

Laskelmassa on lähdetty siitä, että 2020 syksyllä kunnassa on kaksi opettajaa vähemmän luokanopetuksessa. Nyt nämä opettajat ovat määräaikaisissa tehtävissä. Yksi koulunkäynninohjaaja on todennäköisesti eläköitymässä ensi vuonna. Tässäkin kokonaismäärä on yhtä vähäisempi, jos lakkautus tulee, koska ohjaaja siirtyy Mieskonmäestä koulukeskukseen.

Opettajamuutoksista aiheutuvissa säästöissä on huomioitu se, että koulukeskukseen mahdollisesti siirtyvillä opettajilla on vuosisidonnaisista lisistä johtuen nykyisiä määräaikaisia opettajia korkeammat palkat.

Lisääntyviä kustannuksia tulee puolestaan koulukuljetuksissa. Todennäköiseksi kustannuslisäykseksi on arvioitu 20 000 euroa vuodessa. Summan arviointi myönnettiin hankalaksi, ja kuljetuksiin on tehty alustavia laskelmia useille vaihtoehdoille.

Mikäli lakkauttamiseen päädytään, edessä on uuden lähikoulun osoittaminen oppilaille. Vahvin vaihtoehto tähän on kirkonkylän yhtenäiskoulu. Kuljetus sinne on olemassa jo nyt ja kyydityksessä on valmius ottaa lisää oppilaita. Lisäksi erityisen tuen saatavuus on hyvä.

Yhtenäiskoulussa vaihtoehtona olisi kokonaiskoulupäivä kello 9–15. Se sisältäisi ohjatut harrastusmahdollisuudet kerhoineen, iltapäivätoimintaa, läksykerhoja (tukimuoto myös oppimiselle). Näin olisi myös mahdollisuus lähteä sisarusten kanssa yhtä aikaa kotimatkalle.

Läsnäolleet kävivät vilkasta keskustelua. Etenkin huoletti koulukuljetusten pituus ja sitä kautta pienille lapsille koituva rasitus koulupäivien venähtämisen kautta. Kiinteistökulujen laskeminen koulun lakkauttamisen myötä kyseenalaistettiin myös. Mikäli kiinteistö pysyisi kunnan omistuksessa, suurta muutosta kuluihin ei uskottu tulevan. Sekin tulee huomioida kuluissa, että korjauksia on mainittu olevan edessä seinien hirsikerroksissa.

Harrastaminen Mieskonmäessä on kiinteästi sidoksissa kouluun. Alueelta löytyvät kiekkokaukalot, kentät, hiihtoladut, ja sisällä pidetään monenlaista harrastuspiiriä esimerkiksi kansalaisopiston järjestämänä. Jos kiinteistö myytäisiin, niin voisivatko kyläläiset edelleen hyödyntää näitä?

Se ei illan aikana tullut esille, mutta koulutalo on merkitty kunnan kiinteistöstrategiassa salkkuun B, eli myytävät kiinteistöt. Suunnitelma on vuodelta 2017 ollen valtuuston hyväksymä sen vuoden joulukuussa.

Kylän elinvoimasta puhuttiin myös ja siitä, että lapsiperheitä ei välttämättä houkuta muuttaminen, jos kyläkoulua ei ole tarjolla.

Nyt valmistelu jatkuu siten, että laskelmia tarkennetaan ja kyläläisten esittämiin huoliin etsitään vastauksia. Edessä on lapsivaikutusten arviointi -kysely, joka tehdään koululla lokakuussa. Yt-menettely henkilöstölle käydään loka–marraskuussa. Mikäli talousarviossa ei varauduta koulun jatkoon, seuraa varsinainen päätös edeten lautakunnasta valtuuston lopulliseen käsittelyyn.

Janne Airaksinen