Luhangan kunnanhallitus on kokouksessaan 23.9. päättänyt esittää kunnanvaltuustolle, että Luhangan kunta liittyisi Monetra-Keski Suomi Oy:n osakkaaksi. Osakkuudella kunta pyrkii edelleen palvelusopimukseen, jolla pystyttäisiin pienentämään operatiivisia- ja järjestelmähallinnan riskejä.

Monetra Oy tuottaa asiakkailleen talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita. Monetra Keski-Suomi Oy on aloittanut toimintansa 1.1.2019 ja se on osa valtakunnallista Monetra-konsernia. Tämän kuntaomisteisen konsernin ovat perustaneet Oulun, Tampereen, Kuopion ja Jyväskylän kaupungit sekä neljä sairaanhoitopiiriä. Yhtiö on voittoa tavoittelematon organisaatio, jossa asiakkaat ovat myös omistajia, eikä hankintoja yhtiön palveluista tarvitse järjestää julkisista hankinnoista annetun lainsäädännön mukaisilla menettelyillä.

Janne Airaksinen

Tagged with →