Maaseudun kehittämisrahoja Joutsan seutukunnalla koordinoiva Maaseutukehitys sai maa- ja metsätalousministeriöltä lisärahoitusta jaettavaksi alueellaan maaseudun kehittämiseen. Lisäkehyksen jaossa arvioitiin paikallisten Leader-ryhmien toiminnan vaikuttavuutta, laatua ja strategian mukaisen hanketoiminnan edistymistä.

Keski-Suomen Leader-ryhmistä JyväsRiihi, Maaseutukehitys ja Vesuri-ryhmä saivat lisäpotin jaettavaksi alueen yrityksille ja yhteisöille alueen kehittämisen. Maaseutukehityksen lisärahoitus on 194.738 euroa.

– Myönnetystä lisärahoituksesta Maaseutukehitys käyttää 60 prosenttia tänä vuonna jo vireille tulleisiin hankkeisiin ja loput 40 prosenttia vuoden 2020 aikana, kertoo Maaseutukehityksen toiminnanjohtaja Tiina Seppälä.

Maa- ja metsätalousministeriö myönsi Leader-tukiin lisäkehystä yhteensä lähes 7,4 miljoonaa euroa ja sitä myönnettiin 29:lle Leader-ryhmälle. Lisäkehystä haki 46 Leader-ryhmää yhteensä 25 miljoonaa euron edestä. Toiminnassaan parhaiten edistyneiden ryhmien on mahdollista saada lisärahoitusta kaksi kertaa ohjelmakauden 2014–2020 aikana. Toinen kehystarkistus on vuonna 2020.

Lisäkehystä saivat ne Leader-ryhmät, jotka ovat tässä vaiheessa ohjelmakautta onnistuneet parhaiten paikallisen kehittämisstrategian toteuttamisessa. Lisäkehyspotti jaettiin hakemusten perusteella niille ryhmille, joilla työ on edistynyt hyvin, laatu on parantunut ja vaikuttavuus on hyvä. Vaikuttavuutta arvioitiin muun muassa sillä, miten paljon hankkeissa tehdään talkootyötä. Tarkastelussa oli myös, kuinka tehokkaasti Leader-ryhmän käytössä olevat rahat ovat liikkuneet hankkeiden toteuttajille, ja mikä oli uusien hankehakijoiden osuus.

Leader-ryhmien työhön on rahoituskaudella 2014–2020 varattu 300 miljoonaa euroa EU:n, valtion ja kuntien varoja. Ne on tarkoitettu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toteuttamiseen. Rahoituksen vipuvaikutus on paikallisella tasolla paljon suurempi, sillä julkisen rahoituksen lisäksi hankkeisiin käytetään merkittävä määrä yksityistä rahaa ja talkootyötä.

Vuosi 2020 on meneillään olevan rahoituskauden viimeinen hakuvuosi. Hankkeiden toteuttamisaikaa on vuoden 2021 loppuun saakka. Leader-rahoitusta voi hakea yleishyödylliseen kehittämis- tai investointihankkeeseen sekä yrityksen kehittämiseen.

Markku Parkkonen

Tagged with →