Joutsan terveysaseman invapysäköintipaikkojen epäasianmukainen käyttö on herättänyt kritiikkiä. Terveysaseman tämänhetkisen pääsisäänkäynnin edustalla olevilla invapaikoilla on Joutsan Seudun saamien tietojen mukaan pysäköity ilman asiaankuuluvaa pysäköintilupaa, jolloin invapysäköintiin oikeutetuilla ei ole ollut mahdollisuutta jättää autoa terveysaseman edustalle.

Näin ollen auto on täytynyt viedä Myllytien toisella puolella olevalle hiekkakentälle, jonne terveysaseman pysäköinti on sote-keskuksen rakennustöiden käynnistettyä muuten järjestetty. Liikuntarajoitteiselle tai näkövammaiselle kävelymatka hiekkakentältä terveysasemalle on kuitenkin pitkä.

Sote-keskushankkeen projektipäällikön, Brado Oy:n Veli-Matti Hokkasen mukaan terveysaseman pysäköintijärjestelyjen muutoksista tiedotettaessa on kyllä painotettu, että terveysaseman tämän hetkisen pääsisäänkäynnin edustalla pysäköinti on sallittu vain invalidiluvalla tai huolto- tai hoitoajoneuvoilla. Kunta ei ole Hokkasen mukaan tähän mennessä järjestänyt kohteelle valvontaa, vaan alueelle laitettujen opasteiden on toivottu olevan riittävän selviä kaikille autolla liikkuville asiakkaille.

– Kunta aloittaa nyt huoltohenkilöstön toimesta seurannan, jonka yhteydessä väärinpysäköityihin autoihin jätetään tuulilasiin huomautus virheellisestä pysäköinnistä. Toiveena kuitenkin olisi, että terveyskeskuksen palveluita käyttävät kuntalaiset ymmärtävät toimintansa haitat, jos pysäköivät invalidipaikoille ilman asianmukaista lupaa, sanoo Hokkanen.

Vammaisen pysäköintilupaa voi käyttää ajoneuvossa, jossa luvanhaltija on kuljettajana tai kuljetettavana.

Terveysaseman edustalla on tällä hetkellä kolme pysäköintipaikkaa, joista kaksi on Veli-Matti Hokkasen mukaan invalidipaikkoja ja yksi on varattu ambulanssien ja huoltoajoneuvojen väliaikaiseen pysäköintiin. Siinä tapauksessa, että kaikki invapaikat ovat varattuja – luvalla tai luvatta – on muut invalidiluvalla varustetut autot vietävä Hokkasen mukaan Myllytien toisella puolella olevalle hiekkakentälle.

– Valitettavasti invalidiluvalla varustettuja autoja ei voi pysäköidä muualle kuin hiekkakentälle, jos paikat on ajattelemattomasti viety ulko-oven luota. Pahimmilleen pysäköinti merkitsemättömillä paikoilla voi aiheuttaa pelastusteiden tukkeutumisen ja sitä kautta riskin kiinteistöjen käyttäjillä. Tämän takia kaikkien todellakin toivotaan ymmärtävän pysäköintisääntöjen tärkeys ja noudattavan niitä, sanoo Hokkanen.

Nykyisillä pysäköintijärjestelyillä mennään Hokkasen mukaan sote-keskuksen valmistumiseen saakka. Sitten tontilla on kolme invalidipaikkaa.

Myös invapysäköintipaikkojen vähäinen määrä on herättänyt kritiikkiä. Joutsan Seudun tietojen mukaan Joutsan vanhus- ja vammaisneuvosto aikoo esittää lisäpaikkojen järjestämistä terveysaseman taakse rantaan, jossa esimerkiksi hammaslääkärissä asioivat pysäköivät autonsa.

Brado Oy:n Hokkasen mukaan terveysaseman taakse ei kuitenkaan ryhdytä selvittämään lisäpaikkoja, sillä siellä täytyy huolehtia pelastusajoneuvojen esteettömästä kulusta ja siitä, ettei keittiön huoltoajo häiriinny. Lisäksi kotihoidon autojen paikat on säilytettävä, jotta toimintaan ei tule häiriötä.

– Olemme harkinneet kahden paikan lisäämistä EA-polin sisäänkäynnin luokse, mutta haluamme edelleen painottaa, että paikkojen lisääminen ei poista olemassa olevaa ongelmaa, jos invalidipaikoille pysäköidään ilman asianmukaista lupaa, sanoo Hokkanen.

Invapysäköintipaikat merkitään parkkipaikoilla asiaan kuuluvasti. Esimerkiksi Joutsan virastotalon edessä olevalla parkkipaikalla invapaikka on merkitty sekä kilvellä että asfalttiin tehdyllä maalauksella.

Vammaisen pysäköintilupa

  • Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin myöntämä lupa, jota haetaan kirjallisella hakemuksella Ajovarman palvelupisteessä tai sähköisesti Trafin internetsivuilla.
  • Myöntäminen edellyttää henkilön olevan vaikeasti vammainen niin, että hänellä on näkövamma tai vamma, josta aiheutuu haittaa liikuntakyvylle ja joka vastaa kokonaisuudessaan tarkasteltuna vähintään laissa määriteltyä haittaluokkaa 11.
  • Oikeuttaa pysäköimään yleisillä alueilla pyörätuolimerkillä merkitylle pysäköintipaikalle ja alueelle, jossa pysäköinti on kielletty liikennemerkein ”pysäköinti kielletty” tai ”pysäköintikieltoalue” sekä rajoitusta pidemmäksi ajaksi alueelle, jossa pysäköinnin enimmäisaika on rajoitettu, ja maksutta maksulliselle pysäköintipaikalle.
  • Oikeuttaa pysäköimään yleisillä alueilla pihakadulle, ellei se kohtuuttomasti haittaa kadulla liikkumista.
  • Ei suoraan oikeuta pysäköimään yksityisillä alueilla, vaan tällaisilla alueilla on noudatettava alueiden omia pysäköimisen sääntöjä ja liikennemerkkejä.
  • Päätöksen myöntämisedellytysten täyttymisestä tekee lääkäri.
  • Myönnetään pysyvän haitan kohdalla 10 vuodeksi, muuten lääkärin ilmoittamaksi ajaksi.
  • Voidaan käyttää ajoneuvossa, jossa luvanhaltija on kuljettajana tai kuljetettavana.

Tiedot: traficom.fi, minilex.fi

Poliisi valvoo pysäköintiä oman toimintansa ohessa

Jos parkkeeraa autonsa Joutsassa esimerkiksi kerrostalon pelastustielle, kuka siihen puuttuu vai puuttuuko kukaan?

Joutsassa pysäköinninvalvonta kuuluu Joutsan poliisin ryhmänjohtajan, ylikonstaapeli Eero Mällösen mukaan pääsääntöisesti poliisille. Erikseen pyydettäessä paikalle saadaan pysäköinninvalvonta Jyväskylästä.

Poliisi puuttuu pysäköintivirheisiin oman toimintansa ohella. Kovin yleistä niihin puuttuminen ei Mällösen mukaan ole, sillä kuukausitasolla tapauksia on vain muutama.

– Selkeisiin piittaamattomiin tai vaaraa aiheuttaviin pysäköinteihin poliisi puuttuu välittömästi. Tämän kaltaisia ovat esimerkiksi pelastustielle pysäköidyt ajoneuvot, sanoo Mällönen.

Myös joitain sellaisia tapauksia on Mällösen mukaan ollut, että ajoneuvo on pysäköity toisen omistamalle tai hallinnoimalle maastoalueelle luvatta. Tällöin poliisi on maanomistajan pyynnöstä sovitellut asiaa ohjein, neuvoin ja kehotuksin.

Väärästä pysäköinnistä voidaan antaa huomautus tai pysäköintivirhemaksu, ääritilanteessa myös sakko on Mällösen mukaan mahdollinen.

Tarja Kuikka