Joutsan kunnanhallitus käsitteli maanantaina työoikeuden professori Seppo Koskiselta tilaamaansa selvitystä toimenpiteistä liittyen perusturvalautakunnan toimintaan ja häirintäväitteisiin, jotka koskivat lautakunnan jäsenen Kalle Willmanin käyttäytymistä vt. peruspalvelujohtaja Terhi Kalliota kohtaan. Koskinen jätti selvityksen kunnanhallitukselle 15.5.2019.

Perusturvalautakunnan työskentelyä koskevan selvitysraportin osalta kunnanhallitus päätti, että esityksessä mainitut toimenpiteet vastuutetaan esimiehille ja lautakunnan puheenjohtajalle.

Koskisen mukaan kyse ei ole merkittävästä ongelmasta, mutta sellaisena toiminta ja käyttäytyminen on koettu perusturvan toimialalla ja lautakunnan työskentelyssä. Koskinen tiivistää toimenpiteet kahteen asiaan. Perusturvalautakunnan työskentelyä parannetaan ja puheenjohtaja huolehtii napakasti asioiden käsittelystä. Puheenjohtajana toimii Sari Hovila (kesk.). Lisäksi työnantajan pitää huolehtia työnantajan työturvallisuuslain velvoitteista suhteessa Kallioon.

Koskisen raportin jälkeen perusturvalautakunta on erotettu ja samat henkilöt on valittu uudelleen lautakuntaan. Perusturvajohtajaksi on Kallion tilalle valittu Anna-Maija Kääriäinen. Työturvallisuuslain velvoitteet koskevat nyt Kallion ohella myös Kääriäistä sekä muita perusturvan esimiehiä.

Koskisen loppupäätelmässä hän näkee Willmanin erityisen aktiivisena, mikä aiheuttaa haasteita esittelijän työmäärään ja työturvallisuuteen. Aktiivisuutta ei Koskisen mukaan voi rajata. Lautakunnan puheenjohtajan on huolehdittava esittelijän työmäärästä ja työhyvinvoinnista kokouksissa. Perusturvajohtajan esimiehen kunnanjohtaja Harri Nissisen on huolehdittava, ettei esittelijän työmäärä ole kohtuuton ja järjestettävä työhyvinvointia edistäviä tekijöitä. Tarvittaessa puheenjohtajan ja kunnanjohtajan on puututtava kokouskäyttäytymiseen ja perusturvajohtajan työmäärään.

Koskisen mukaan kaikkien on parannettava suoritustaan.

Janne Airaksinen