Kunnille on lähetetty kysely Keski-Suomen liiton toiminnasta vuosille 2020–2021. Keski-Suomen liiton osalta kuntaosuuksien korotuksilta voidaan lähivuosina välttyä käyttämällä Keski-Suomen talon myynnistä saatuja, sijoitettuna olevia varoja toimintamenojen kattamiseen. Näin ollen vuoden 2020 talousarviota on mahdollista valmistella valtuuston päätöksen mukaisesti alijäämäiseksi siten, että kuntien maksuosuudet säilyvät vuoden 2019 tasolla.

Tämä sopi Joutsalle. Lausunnossa muistutettiin kuitenkin, että Keski-Suomen liiton edellytykset tehtäviensä hoitamiseen pitää turvata. Lisäksi kunta pitää tärkeänä Keski-Suomen liiton työtä ja toivoo tiivistä yhteistyötä jäsenkuntiin. Liiton roolia pidetään tärkeänä sen toimiessa alueen edunvalvojana ja maakunnan kehittäjänä.

Janne Airaksinen

Tagged with →