Joutsa myy kiinteistön Puutteenkujan ja Metsätien kulmauksesta 4.000 eurolla Petri Liukkoselle ja Esko Pekkalalle. Kiinteistön ala on 1.295 neliötä, josta noin 150 neliötä on nykyistä Puutteenkujan tiealuetta.  Ostajien tontteihin rajoittuva kiinteistö on omakotitalotontti, josta on purettu vanha rakennus. Paikalla on käytöstä poistettu kellari, kaivo sekä rakennuksen purusta jäänyttä purku- ja metallijätettä.

Hoitamattomana se on päässyt villiintymään, minkä johdosta kiinteistöllä on erittäin vahva lehtokotilokanta. Lehtokotilot leviävät myös naapurikiinteistöille. Kiinteistö on tarkoitus lohkoa lisämaaksi tarjoajien omistamiin kiinteistöihin.

Kaupan myötä ostajat sitoutuvat huolehtimaan kiinteistön siistimisestä, vanhojen rakenteiden asianmukaisesta suojaamisesta, kiinteistöllä olevien jätteiden kierrättämisestä sekä lehtokotilokannan vähentämisestä. Kiinteistöllä ei ole arvopuustoa.

Janne Airaksinen

Tagged with →