Joutsan hyvinvointi- ja sivistyslautakunta käsittelee seuraavassa kokouksessaan 24.9. esitystä Rutalahden lainausaseman lakkauttamista. Syynä esitykseen on lainausaseman liian vähäinen käyttö. Esityksen mukaan asema lakkautettaisiin 1.11.2019 alkaen.

Kirjasto- ja kulttuuritoimen esimies Nina Kuikan tilaston mukaan nyt syyskuussa asema on ollut auki kahtena tiistaina ja lainoja on tullut yhteensä kaksi kappaletta. Tämän vuoden ajalta tilastot kertovat, että seitsemän kuukauden aikana on tehty ensilainoja eli paikan päältä haettavia lainoja 147 kappaletta. Keskimäärin ensilainoja kuukautta kohti on siis 21.

Kun yhteen lasketaan ensilainat ja uusinnat, päästään 269 kappaleeseen. Uusintojen takia ei ole kuitenkaan käyty paikan päällä lainausasemalla.

Joutsassa on pääkirjaston lisäksi lähikirjasto Leivonmäen taajamassa sekä lainausasemat Mieskonmäen koululla sekä Rutalahdessa. Rutalahden piste on avoinna tiistaisin kahden tunnin ajan.

Janne Airaksinen