Joutsan kunta hakee vammaispalvelujen esimiestä. Nykyinen virassa työskentelevä kehitysvammahuollon esimies Pirkko Simo on jäämässä eläkkeelle. Tässä yhteydessä tehtävänimikettä samalla päivitetään. Vammaispalvelujen esimies kuvaa terminä paremmin työhön liittyvää isoa kokonaisuutta. Sinänsä tehtäväkenttä ei muutu nykyisestä.

Hakuaika virkaan päättyy maanantaina 30.9. Vammaispalvelujen esimiehen työtehtäviin kuuluvat vastaaminen kehitysvammaisten palveluista, erityisryhmien päivä- ja työtoiminnasta (vammaiset, ikäihmiset) sekä vammaisten asumis- ja tukipalveluista. Virkaan liittyvät myös esimiestehtävät sekä hallinto- ja talouspuolen hommia. Päivä- ja työtoiminta järjestetään kunnan omana toimintana, mutta asumis- ja tukipalvelut hankitaan palvelusetelillä tai ostopalveluna.

Virkaan valittavan toivotaan aloittavan työssään marraskuun alussa. Virkaan palkataan uusi henkilö eläkkeelle siirtyvän tilalle, sillä työn osaamisvaatimukset ovat laadultaan sellaisia, ettei vammaispalvelun esimiehen virkaa katsottu järkeväksi yhdistää muihin perusturvan alla toimiviin virkoihin.

Janne Airaksinen