Eräs Joutsan Seudun lukija pohti, mitä pitäisi tehdä haitallisten vieraslajien, esimerkiksi jättipalsamin kanssa, mikäli näitä kasvaa valtoimenaan autiotilojen pihoilla tai muilla joutomailla, joissa maanomistajat eivät ole kiinnostuneita maa-alueen hoitamisesta.

Luhangan ja Joutsan kuntien ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo toteaa, että kasvien kitkeminen vaatii aina maanomistajan luvan.

– Ely-keskus valvoo vieraslajilain ja -asetuksen noudattamista. Haitallisen vieraslajikasvin hävittämättä jättäminen ei ole rikos. Jos hävittämättä jätetty laji pääsee laiminlyönnin takia leviämään kiinteistön ulkopuolelle, omistaja voidaan määrätä hävittämään ympäristöön karanneet esiintymät. Kasvien kitkeminen vaatii aina maanomistajan luvan.

– Vieraslajiriskien hallinta vaatii ennen muuta tietoa ja ihmisten omaa ymmärrystä lajien vahingollisuudesta sekä hyvää yhteistyötä lajien torjunnassa. Tuloksiin pyritään pääsemään ensi sijassa viestinnällä ja neuvonnalla ilman viranomaisten pakkotoimia, toteaa Masalin-Weijo.

Markku Parkkonen

Tagged with →