Jyväskylään nykyisen keskussairaalan viereen parhaillaan rakennettava uusi keskussairaala eli Sairaala Nova tulee maksamaan varustuksineen ja kalustuksineen noin 500 miljoonaa euroa. Sairaalan rakennuttaa Keski-Suomen Sairaanhoitopiiri, jonka jäsenkuntiin ja näin ollen sairaalan maksajiin kuuluvat myös Joutsa ja Luhanka.

Ylhäällä havainnekuvassa uusi sairaala (JKMM Arkkitehdit Oy).

Maakunnan kuntien väkilukuihin suhteutettuna Joutsan kunnan osuus rakentamiskustannuksista olisi hieman yli kahdeksan miljoonaa euroa ja Luhangan vastaavasti noin 1,2 miljoonaa euroa. Kuntien osuudet sairaanhoitopiirin taloudessa lasketaan kuitenkin hiukan eri tavalla. Joutsan osuudeksi kustannuksista arvioidaan noin 9,4 miljoonaa euroa ja Luhangan osuudeksi 1,9 miljoonaa euroa. Kyseessä on siis mitä ilmeisimmin kuntien historian suurin yksittäinen investointi.

Voi kuitenkin olla, että kallis sairaala osoittautuu kelvolliseksi tai jopa hyväksi sijoitukseksi. Uuden sairaalan myötä nimittäin sairaalan käyttökulujen pitäisi laskea huomattavastikin. Selvää on esimerkiksi, että uudet tilat ovat vanhoja huomattavasti energiatehokkaammat, joten ainakin sähkö- ja lämmityskuluista kertyy iso säästö. Samaten voi olettaa, että nykyaikaiset tilaratkaisut ja tietotekniikan uudistaminen vähentävät turhaa työtä sairaalassa.

Sairaanhoitopiiri on arvioinut, että uuden sairaalan myötä toimintamenoihin voi tulla kymmenen prosentin säästö.

Joutsan kunnan erikoissairaanhoidon menot ovat vuodessa noin kuusi miljoonaa euroa. Jos ajatellaan, että uuden sairaalan rakentamislainat maksetaan 15 vuodessa pois, syntyy Joutsalle lainan lyhennyksistä reilun 600.000 euron lisämaksuosuudet vuodessa. Prosentuaalisesti tämä siis kasvattaisi erikoissairaanhoidon vuosittaisia kuluja yli kymmenellä prosentilla. Mutta, jos keskussairaalan juoksevia kuluja saadaan uusissa tiloissa alas esimerkiksi mainitulla kymmenellä prosentilla, pysyvät kunnan kokonaiskulut suunnilleen ennallaan, vaikka rakentamislainaa lyhennetäänkin.

Joutsalaiset ovat myös varmasti hyötyneet Sairaala Novan rakentamisesta suhteellisesti monia muita pikkukuntia enemmän. Joutsalainen Insinöörityö Hentinen nimittäin teki sairaalaan perustusurakan.

Joutsan kunnan osuus sairaanhoitopiirin taseesta on 1,8 prosenttia. Näin ollen joutsalaisille ”kuuluu” Sairaala Novan noin 100.000 neliömetrin pinta-alasta 1.800 neliömetriä, mikä on samaa luokkaa kuin Joutsaan parhaillaan rakennettavan sote-keskuksen pinta-ala. Joten siinä suhteessa joutsalaisten osuus on järkeenkäyvä.

Sen sijaan synnytyssalien määrä tuntuu joutsalaiskatsannossa ylimitoitetulta. Sairaalassa on synnytyssaleja kymmenen. Jos arvioidaan, että jokaisessa salissa voitaisiin keskimäärin hoitaa kaksi synnytystä vuorokaudessa, olisi synnytyskapasiteetin kokonaismäärä 7.300 synnytystä vuodessa. Tästä ”Joutsan osuus” olisi 130 synnytystä. Määrä tuntuu varsin suurelta, kun huomioi, että Joutsassa syntyi viime vuonna kymmenen vauvaa. Koko Keski-Suomessa syntyi viime vuonna 2.265 vauvaa, joten siinäkin mielessä synnytyssalien määrä vaikuttaa maallikon silmiin vähintäänkin riittävältä.

Vuodeosastojen sairaansijoja uuteen sairaalaan tulee 368 eli vuodeosaston potilasvuorokausia on mahdollista käyttää vuodessa yli 134.000. Joutsalaisten osuus tästä on laskennallisesti yli 2.400 vuorokautta. Näin ollen jokainen joutsalainen voisi joka toinen vuosi käydä yhden yön makoilemassa keskussairaalassa hyvällä omallatunnolla.

Markku Parkkonen

Keski-Suomen Sairaala Nova
• Rakennuspaikka on Jyväskylän Kukkumäki
• Kokonaispinta-ala noin 100.000 bruttoneliömetriä
• Valmistumisvuosi 2020

Uudessa sairaalassa:
• Tutkimus- ja vastaanottohuoneita 360
• Vuodeosastojen sairaansijoja 368
• Leikkaussaleja 24
• Synnytyssaleja 10