Joutsalaisessa kunnalliselämässä on puitu jo useamman kuukauden ajan perusturvalautakunnan toimintaa. Sitä on pidetty niin isona ongelmana, että kunnanvaltuusto päätti 17.6. erottaa lautakunnan. Jo tuolloin monet ounastelivat, että demokratian pelisääntöjen mukaan on täysin mahdollista, että sama lautakunta tullaan myöhemmin valitsemaan uudelleen, täsmälleen samassa kokoonpanossa. Etenkin kun kesäkuun erottaminen tapahtui varsin täpärällä, vain kahden äänen enemmistön turvin.

Maanantai-iltana valtuusto oli koolla tilanteessa, jossa perusturvalautakunnan vaali piti suorittaa uudestaan. Ounastelut realisoituvat, kun kertaalleen erotetun perusturvalautakunnan kokoonpano säilyi täsmälleen entisenlaisena. Valinnassa käytettiin suhteellista vaalitapaa, jossa äänestetään listoja suljetussa lippuäänestyksessä. Silloin on täysin mahdollista, että pienempi joukko saa läpi omia ehdokkaitaan.

Näin ollen myös prosessille kasvot antanut Kalle Willman (vihr.), varajäsenenään Ari Aapro (kok.) ovat edelleen mukana myös uudelleen valitussa perusturvalautakunnassa vaalikauden loppuun asti 31.5.2021. Perusturvalautakunnan ongelmallisesta ilmapiiristä kun on syytetty juuri Willmania, mutta vaalituloksen mukaan näyttää siltä, että kyllin suuri osa kunnanvaltuutetuista on toista mieltä.

Perusturvalautakunnan vaalissa äänestettiin ensiksi perusturvalautakunnan nimeämisestä, sillä valtuutettu Iiris Ilmonen (kok.) esitti että nykyinen perusturvalautakunta jatkaa toimintaa ilman että mihinkään vaaleihin olisi tarvinnut mennä, esitystä kannatti Lea-Elina Nikkilä (vihr.) Asiasta käytiin äänestys ja äänin 17–7, 1 tyhjä päätettiin, että valitaan uusi perusturvalautakunta.

Lautakunnan kokoonpanosta ei oltu yksimielisiä, joten asiasta käytiin suhteellinen vaali sen saadessa tarpeeksi kannatusta. Tätä esitti Timo Hännikäinen (kok.) kokoomusryhmän tuella, jolloin otettiin neuvottelutauko listojen muodostamiseksi.

Suhteellisessa vaalissa saattoi äänestää kahta listaa, ja tulokset selvisivät vertauslukujen perusteella. Perusturvalautakuntaan valittiin seuraavat varsinaiseksi jäseneksi Sari Hovila kesk. (hänelle varajäseneksi Jukka Partanen kesk.), Ari Solatie sd. (Mika Tupala sd.), Arto Hölttä kd. (Jani Heiskanen kd.), Kalle Willman vihr. (Ari Aapro kok.), Katri Reinikainen kesk. (Aini Leppänen kesk.), Raija Untolahti sd. (Marja Tuovinen sd.) ja Aarre Talja ps. (Pirjo Mäkinen ps.). Perusturvalautakunnan puheenjohtajaksi valittiin Hovila ja varapuheenjohtajaksi Solatie.

Pitkään kestäneessä kokouksessa nähtiin toinenkin suhteellinen vaali, kun perusturvalautakunnan alaisuudessa toimivasta yksilöjaostosta käytiin äänestys samalla kahden listan menetelmällä. Varsinaisiksi jäseniksi tulivat Hovila (varalla Reinikainen), Hölttä (Heiskanen) ja Solatie (Untolahti). Hovilasta tuli jaoston puheenjohtaja ja Höltästä varapuheenjohtaja.

Tässä on merkille pantavaa, että kaksikko Willman, varajäsenenään Aapro, putosivat pois yksilöjaostossa, jonka kokoonpanossa he aikaisemmin olivat. Toisin sanoen, koko erottamisprosessin ainoa kouriintuntuva lopputulema oli muutos yksilöjaostossa.

Valtuusto teki muitakin päätöksiä hyväksyessään hallintosäännön muutoksen perusturvan osalta ja merkitessään tiedoksi vuoden 2019 kaavoituskatsauksen. Leo Niinikoskelle (sd.) myönnettiin tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä ja tilalle valittiin Marja Tuovinen.

Leo Niinikoski toi esille SDP:n valtuustoaloitteen kunnan vaalien äänestyspaikkojen siirtämisestä esteettömiin tiloihin. Virastotaloon johtavat jyrkät portaat ja kiertoluiska, jolloin iäkkäiden tai vaikeasti liikkuvien on hankala päästä äänestyspaikalle. Aloite pitää esimerkiksi pääkirjaston näyttelytilaa huomattavasti parempana ratkaisuna esteettömyyden puolesta.

Janne Airaksinen

Yläkuvassa: Kalevi Fredin (kesk.) ottaa vastaan Timo Hännikäisen (kok.) äänestyslipun valtuuston äänestäessä suhteellisella vaalitavalla perusturvalautakunnan kokoonpanosta.

Kalle Willman (vihr.) kuuluu edelleen perusturvalautakunnan kokoonpanoon.
Tässä näkyvät ne listat, joista perusturvalautakunta äänestettiin.