Luhangan kunnan Tammijärven ryhmäperhepäivähoidon lapsien lukumäärä vaatii perhepäivähoitajan työpanoksen. Samanlaisena tilanne jatkuu perusturvajohtaja Sirpa Hyytiäisen arvion mukaan ainakin ensi vuoden syksyyn. Tammijärven ryhmäperhepäiväkodin perhepäivähoitaja ilmoitti irtisanoutumisestaan heinäkuun lopulla. Tällä hetkellä tätä työtä tekee määräaikainen sijainen.

Syksyllä 2020 lapsia menee esikouluun yhteensä yhdeksän, kuusi Tammijärveltä ja kolme kirkonkylältä. Mikäli tilanne ei tuosta muutu esimerkiksi muuttoliikkeen ansiosta, päivähoitopaikkojen tarve vähenee selkeästi heti mainitun vuoden syksystä lähtien.

Luhangan 3.9. kokoontunut perusturvalautakunta päätti perustaa työryhmän, joka selvittää päivähoidon tilannetta. Työryhmään valittiin perusturvajohtaja, lautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, hallituksen puheenjohtaja ja päivähoidon työntekijä. Perusturvajohtaja Hyytiäinen laatii kyselyn lapsiperheille koskien lähivuosien päivähoidon tarvetta.

Päivähoitotyöryhmän keskeinen tehtävä on selvittää päivähoitopaikkojen yhdistämisen järkevyyttä sekä vanhemmille suunnatun kyselyn yhteydessä selvittää vanhempien mielipide tästä toimenpiteestä.

Niin ikään päätettiin muuttaa toistaiseksi voimassa olevan perhepäivähoitajan työsuhde (osa-aikainen 50 prosenttia) kokoaikaiseksi lastenhoitajan työsuhteeksi. Kelpoisuusvaatimuksena on lähihoitajan tutkinto ja eduksi katsotaan työkokemus lasten ja perheiden kanssa työskentelystä.

Janne Airaksinen

Tagged with →