Joutsan seurakunta otti vuosi sitten kesällä vastaan Elma Kyllikki Laakson testamentin omaisuuden. Hän peruutti kaikki aikaisemmat testamenttinsa ja määräsi viimeisenä tahtonaan kaiken omaisuutensa pääomineen ja tuottoineen Joutsan seurakunnalle. Ehtona testamentin vastaanottamiselle oli sitoutua hoitamaan hänen hautaansa.

Nyt myöhemmin on selvinnyt, ettei seurakunta olekaan ainoa kuolinpesän osakas. Laakson kuollessa hänen hallussaan oleva omaisuus ei kaikilta osin ollut hänen omistuksessaan. Pesässä on useita kiinteistöjä, joita on vaikea jakaa ilman realisointia.

Siksi kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan valtuuttaa pesänhoitaja Jukka Niskasen realisoimaan Laakson kuolinpesän kiinteistöt parhaaksi katsomallaan tavalla. Tämän jälkeen pesän kiinteistöjen myynnistä saadut varat ja muut rahavarat jaetaan.

Janne Airaksinen

Tagged with →