Seurakunnan työtilojen turvallisuus varmistetaan mahdollisten asbestilöytöjen varalta. Kirkkoneuvosto päätti teettää asbestikartoituksen seurakunnan kirkoissa, seurakuntataloissa, virastossa ja Pekkasten leirikeskuksen pää- ja majoitusrakennuksessa. Tämän lisäksi seurakunta toimittaa työterveyteen nimilistan työntekijöistä, jotka työskentelevät tiloissa, joissa epäillään olevan asbestia.

Asbestiasia nousi esille työturvallisuustarkastuksessa ja työsuojelutarkastaja tuleekin antamaan toimenpidemääräyksen työtilojen turvallisuuden varmistamiseksi. Esimerkiksi urkujen korjausraportin kautta on saatu tieto, että kirkkojen urkujen puhallinkoneistojen moottorikopeissa on käytetty asbestilevyjä.

Janne Airaksinen

Tagged with →