Joutsan seurakunnan kirkkoneuvosto päätti 29.8. kokouksessaan pyytää talouspäällikkö Eija Lehtimaalta selvityksen koskien tilintarkastajien tilintarkastuskertomuksessa ja tilintarkastuspöytäkirjassa mainittuihin pysyvien vastaavien tasearvojen oikeellisuutta sekä poistosuunnitelman hyväksymistä. Tämän jälkeen kirkkoneuvosto antaa oman lausuntonsa tiedoksi kirkkovaltuustolle.

Keskustelun aikana Teuvo Kuitunen teki esityksen, että asia jätetään käsittelemättä. Samoin Sakari Eskelinen teki esityksen asian pöydälle jättämisestä. Esityksiä ei kannatettu, joten ne raukesivat.

Selvityspyyntö viittaa kesäkuussa hyväksyttyyn tilinpäätökseen, jonka alijäämä paisui poistojen takia, joita ei viime vuosina ole tehty täysimääräisesti.

Joutsan seurakuntatalosta ja Pekkasten leirikeskuksesta tuli lisäpoistoja seurakuntatalon osalta 111.646 euroa ja Pekkasen leirikeskuksen osalta 73.369 euroa. Yhteensä lisäpoistoja tehtiin tilinpäätökseen 185.015 euroa. Alun perin talousarviossa on poistoja vain 43.900 euroa, ja yhteensä tilinpäätöksessä on näin ollen poistoja 225.300 euroa.

Kirkkovaltuusto hyväksyy suunnitelmapoistojen perusteet, ja sellainen poistosuunnitelma löytyy tehtynä 10.12.1999. Viimeisin päivitys poistosuunnitelmaan on tehty vuoden 2015 tilinpäätöksessä, mitä suunnitelmaa ei kuitenkaan ole hyväksytty, eikä sitä myöskään ole noudatettu, vaan poistoja on rakennusten osalta tehty selvästi alimitoitettuna.

Kesäkuun kirkkovaltuuston tilinpäätöskokouksessa seurakunnan vs. talouspäällikkö Marjo Varjonen totesi, että seurakunta joutunee tekemään lisätalousarvion vuodelle 2019 hyväksytyn poistosuunnitelman tuoman lisääntyneiden poistojen takia.

Lehtimaalta on pyydetty selvitystä aiheesta jo alkukesästä kirkkoherra Tuula Leppämäen toimesta, mutta tuolloin Lehtimaa oli lomalla, ja hän painotti lisäksi, että kirkkoneuvosto on hänen esimiehensä. Tällä tarkoitettiin sitä, että kirkkoneuvoston tulisi esittää selvityspyyntö, mikä nyt viime viikolla annettiinkin.

Janne Airaksinen