Joutsan seurakunnan kirkkoneuvosto päättää käynnistää valmistelut yhteisen taloustoimiston perustamiseksi yhdessä Muuramen ja Toivakan seurakuntien kanssa. Valmistelusta vastaa kirkkoherra Tuula Leppämäki.

Kirkkoneuvoston esityksessä todetaan, että taloushallinnonyhteystyö mahdollistaa pienelle seurakunnalle kustannustehokkuutta. Yhteistyön kautta seurakunnan on mahdollista saada sellaista talous- ja kiinteistöhallinnon osaamista, jota yhdenkään pienen seurakunnan ei ole mahdollista yksin saada. Yhteistyöllä mahdollistetaan ammattitaitoinen talousjohtaminen kustannustehokkaasti.

Taloustoimistoyhteistyön suunnittelu on Joutsan seurakunnassa aloitettu jo vuonna 2017. Se aloitettiin tutkimalla yhteistä taloustoimistoa yhdessä Jyväskylän kaulusseurakuntien kanssa (Joutsa, Keuruu, Laukaa, Multia, Muurame, Petäjävesi, Toivakka ja Uurainen).

Kirkkoherra ja vs. talouspäällikkö Marko Varjonen ovat jatkaneet neuvotteluja Muuramen seurakunnan kanssa sekä käyneet neuvottelut myös Jyväskylän seurakunnan kanssa. Muuramen seurakunnan taloustoimistoyhteistyön mallina olisi ratkaisu, jossa Muuramen seurakunnassa oli hallintopäällikkö ja talouspäällikkö ja Joutsan seurakunnassa taloussihteeri. Jyväskylän seurakunnan mallissa koko taloushallinto olisi ulkoistettuna.

Valmistelijoiden mukaan taloustoimistoyhteistyö Muuramen ja Toivakan seurakunnan kanssa olisi toimivampi ratkaisumalli Joutsan seurakunnalle.

Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 27.6. päättänyt talousarvion valmistelunohjeistuksesta. Valmisteluohjeessa määritellään, että tulevan vuoden talousarviota rakennetaan siten, että taloustoimistoyhteistyöllä haetaan säästöä taloushallintoon.

Joutsan seurakunnan jäsenmäärän pienentyessä myös verotulot vähenevät. Tästä johtuen myös taloudelliset resurssit nykyisen kokoisen organisaation ylläpitämiseksi on taloudellisesti mahdotonta. Sekin tulee esille, että pienessä seurakunnassa ei tarvita kokoaikaista talouspäällikköä. Esimerkiksi nostetaan Joutsan kokoinen Pyhtään seurakunnan talouspäällikkö, jonka työaika on 20 prosenttia kokonaistyöajasta.

Seurakunnan henkilöstökustannukset taloustoimiston ja viraston osalta nykyisen mallin (talouspäällikkö ja seurakuntasihteeri) mukaisesti olisivat vuositasolla noin 90.000 tuhatta euroa vuodessa. Muuramen talouspäällikön tekemän alustavan laskeman mukaan suunnitellun taloustoimistoyhteistyön kustannukset Joutsan seurakunnalle olisivat noin 54.000 euroa. Näin ollen säästö vuositasolla olisi noin 36.000 euroa eli 40 prosenttia nykymalliin nähden.

Jos kirkkoherranvirastossa olisi taloustoimistoyhteistyön lisäksi 50 prosentin seurakuntasihteeri, niin silloinkin vuosikustannukset olisivat nykyistä toimintatapaa pienemmät noin 20 prosenttia eli noin 72.000 euroa vuodessa.

Taloustoimistoyhteistyössä vuosilomat, sairauspoissaolot ja muut poissaolot hoituvat taloustoimiston sisäisenä järjestelynä. Taloushallinnon tehtäväalueisiin kuuluvat hallinto, talous- ja henkilöstöhallinto sekä kiinteistö- ja hautaustoimi. Tällä hetkellä kirkkoherranviraston seurakuntasihteerin työtehtävistä eniten työllistävin on hautaustoimeen liittyvät tehtävät, kun virkatodistusten teko on jo ulkoistettu Uuraisten seurakunnalle.

Jatkossa 1.1. 2020 aloittava yhteinen keskusrekisteri Jyväskylässä tulee hoitamaan virkatodistuksiin ja kirkonkirjoihin liittyvät tehtävät.

Janne Airaksinen

Tagged with →