Toukokuussa virkoihinsa valituilla Joutsan kunnan uudella perusturvajohtajalla Anna-Maija Kääriäisellä sekä hyvinvointi- ja sivistysjohtajaksi valitulla Mika Sirkalla voi hyvin sanoa olevan heidän hallinnonalojaan tukevat, monipuoliset taustat.

Kääriäinen, alun perin röntgenhoitaja ja sittemmin terveystieteiden maisteri, aloitti uransa kolmisenkymmentä vuotta sitten Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin osastosihteerinä ja on työskennellyt sen jälkeen useissa eri tehtävissä – muun muassa lähihoitajana, sairaanhoitajana, röntgenhoitajana, osastonhoitajana, avoterveydenhuollon ylihoitajana, terveyttä ja hyvinvointia edistävien palvelujen vastuualuejohtajana, asiakasmaksupäällikkönä sekä valmentajana Helsingin Uudenmaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikössä.

Kasvatustieteen maisteriksi valmistuneella Mika Sirkalla taas on lähes yhtä pitkä ura koulumaailmasta, jossa hän on toiminut pääasiassa luokanopettajana ja apulaisrehtorina. Lisäksi Sirkalla on vahvoja linkkejä muihinkin hallinnonalansa osiin kuten esimerkiksi varhaiskasvatukseen.

Joutsan hyvinvointi- ja sivistysosaston johdossa Sirkka on toiminut viransijaisena viime syksystä saakka. Kevään ajan hän toimi viransijaisuuden ohessa vielä Joutsan yhtenäiskoulun apulaisrehtorina, mutta nyt koulumaailma on jäänyt taakse. Jälkeenpäin Sirkka katsoo viime vuoden olleen eräänlainen liukuma.

– Se vuosi oli semmoinen, että siinä oli vähän kaikkea. Mutta pidin sitä aika hyvänä valmistautumisena tähän.

Hyvinvointi- ja sivistysjohtajaksi valittu, tehtävää aiemmin viransijaisena hoitanut Mika Sirkka on Joutsassa jo tuttu kasvo. Ennen viran vastaanottamista Sirkka työskenteli runsaat parikymmentä vuotta Joutsan koulumaailmassa ja lisäksi hän on valmentanut jo pitkään Joutsan Pommin nuoria urheilijoita.

Toisin kuin Sirkka, Anna-Maija Kääriäinen on uusi kasvo Joutsassa. Sen, ettei paikkakunta ollut ennestään tuttu, hän kokee kuitenkin tietyllä tavalla rikkaudeksi; muualta tullut katsoo asioita hieman toisesta näkökulmasta. Uudessa virassaan Kääriäinen kokee saaneensa hyvän vastaanoton.

– Työkaverit ovat tosi mukavia. Meillä on ollut oikein antoisia ja hyviä keskusteluja.

Perusturvan aiemman johdon ympärillä ja osaston lautakuntatasolla käynyt kuohunta ei ole Kääriäistä säikyttänyt. Hän kokee, että asioista pitää toki keskustella ja keskustella voi kriittisestikin, mutta toivoo kuitenkin keskustelun hänen kanssaan olevan asiallista ja faktapitoista. Mahdollisia kinkkisiä asioita selvitellään hyvällä yhteistyöllä.

– Luottamusmiesten ja kuntalaisten kanssa toivon avointa, hyvää keskustelua ja eteenpäin menemistä. Katsotaan yhdessä minkälaisia palveluja ja palveluketjuja täällä Joutsassa halutaan ja tarvitaan, sanoo Kääriäinen.

Vielä kymmenkunta vuotta sitten Joutsan kunnassa oli perusturvajohtaja ja sivistysjohtaja, mutta sittemmin tehtävät yhdistettiin yhdelle viranhaltijalle. Nyt tehty paluu entiseen on ollut Anna-Maija Kääriäisen ja Mika Sirkan mukaan hyvä ratkaisu, sillä tehtävä oli heidän mielestään iso yhdelle ihmiselle.

Sirkka tosin arvelee, että toisin kuin edeltäjiensä, heidän toimenkuvansa ovat laajemmat, sillä eihän esimerkiksi sivistystoimenjohtajan kohdalla aiemmin puhuttu välttämättä hyvinvointiasioista.

– Ne tulivat luontevana osana sitä työtä, mutta nyt se minusta selvästi vaatii sellaista laajempaa näkemystä, jossa meillä sitten taas on Anna-Maijan kanssa ne yhteiset alueet ja yhteistyön paikka.

Mitä Sirkan virkanimikkeen hyvinvointiosuus sitten tarkoittaa, sitä ei ole selkeästi määritelty, mutta Sirkan mielestä siinä on keskeistä myös yhteistyö perusturvan kanssa.

Joutsan uudeksi perusturvajohtajaksi valitulla Anna-Maija Kääriäisellä on monipuolinen työtausta ja pitkä kokemus johtamistyöstä.

Kääriäinen ja Sirkka tekevätkin jo nyt tiivistä yhteistyötä. Yksi esimerkki jo löytyneistä yhtymäkohdista hallintokuntien välillä on perhekeskukseen suunniteltu perhekuraattorin toimintamalli, jolla vastattaisiin Joutsassa tehtyihin aloitteisiin koulukuraattorin työajan lisäämisestä.

– Me ollaan selkeästi nähty, että sille on tarvetta Mikan alueella, mutta sitten tarvetta on myös minun alueellani, sanoo Kääriäinen.

Lisäksi yhteistyön syventämistä tarvitaan Kääriäisen ja Sirkan mukaan esimerkiksi sosiaalitoimen ja koulun yhteistyössä, erityisesti oppilas- ja opiskelijahuollossa. Muitakin yhtymäkohtia hallintokuntien välillä on löytynyt ja löytyy yhä, uskovat vasta hiljattain yhteistyönsä aloittaneet Kääriäinen ja Sirkka.

– Hyvä syke on siihen, että kyllä niitä löytyy ja yhteistyöllä niitä saadaan vietyä eteenpäin. Lasten ja perheiden asioita ei kannata käsitellä eri ammattilaisten osalta erikseen, vaan istutaan yhteiseen pöytään. Ja silloin myöskin palvelut osataan ohjata oikein, sanoo Sirkka.

Anna-Maija Kääriäinen

 • Joutsan kunnan perusturvajohtaja.
 • Syntynyt vuonna 1966 Valkealassa.
 • Terveystieteiden maisteri (2008) ja röntgenhoitaja (1991), suorittanut myös johtamispintoja ja opettajan pedagogiset opinnot
 • Aloitti uransa teho-osastolla osastoavustajana vuonna 1985 ja työskennellyt sen jälkeen monipuolisesti eri tehtävissä, ensimmäisen kahdenkymmenen vuoden aikana pääasiassa röntgenhoitajana.
 • Työskennellyt viimeksi kuluneiden kymmenen vuoden aikana avoterveydenhuollon ylihoitajana Kouvolan kaupungilla, tuntiopettajana Metropolia-ammattikorkeakoulussa, kehittämispäällikkönä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella, terveyttä ja hyvinvointia edistävien palvelujen vastuualuejohtajana Keravan kaupungilla, valmentajana Helsingin Uudenmaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikössä ja viimeksi sosiaali- ja terveystoimialan asiakasmaksupäällikkönä Helsingin kaupungilla.
 • Harrastukset luonnossa liikkuminen, golf, kuntosali, vesijuoksu ja matkailu.
 • Suorittaa työn ohessa hallintotieteen maisterin tutkintoa.

Mika Sirkka

 • Joutsan kunnan hyvinvointi- ja sivistysjohtaja, hoiti viime syksystä saakka tehtävää viransijaisena.
 • Syntynyt vuonna 1967 Konnevedellä.
 • Kasvatustieteiden maisteri (1993), suorittanut myös opetushallinnon tutkinnon ja johtamisen erikoisammattitutkinnon.
 • Opettajanura käynnistyi 1992 Konnevedellä, jonka jälkeen työskenteli 1996-2009 Joutsassa Mieskonmäen koulussa ensin luokanopettajana ja loppuaikana myös koulunjohtajana.
 • Siirtyi Joutsan yhtenäiskouluun vuonna 2009, toimi luokanopettajan töiden ohessa apulaisrehtorin luottamustoimessa.
 • Joutsan yhtenäiskoulun vs. rehtori vuosina 2011-2013.
 • Joutsan yhtenäiskoulun apulaisrehtorin virassa vuodet 2013-2019, lopetti työskentelyn koulussa tänä keväänä.
 • Harrastukset liikunta eri muodoissaan, luonnossa liikkuminen ja kalastus.

Tarja Kuikka